1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Kesem zmodernizował linię do twarogów

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej (Kesem) ubiegły rok przyniósł nieznaczną poprawę wysokości przychodów (wzrost do 46,59 mln zł) oraz zysku do 19 tys. zł. W toku 2021 r. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o wartość odpisów amortyzacyjnych w wysokości 630 tys. zł oraz z tytułu likwidacji i sprzedaży zużytych urządzeń. Jednocześnie poniesiono nakłady w wysokości 600 tys. zł na inwestycje.

Najwięcej przeznaczono na modernizację linii do twarogów w kwocie 158 tys. zł. Mleczarnia zmodernizowała również budynek produkcyjny oraz wirówkę Alfa Laval. Mniejsze kwoty przeznaczono na modernizację kotłowni oraz linii do produkcji jogurtów i rozlewu w butelki.

Inwestycje bieżące zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 600 tys. zł (z czego 41 tys. zł to nakłady poniesione w 2020 r.).

Warte przeczytania