1. Aktualności
  2. Polska
Norwegia

Spółdzielnie rolnicze walczą o klimat. Ograniczą emisję metanu i tlenków azotu

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© tine

Trzy norweskie przedsiębiorstwa rolnicze: Nortura, Tine i Felleskjøpet, ogłosiły dziś, że będą współpracować nad środkami mającymi na celu ograniczenie emisji metanu. Firmy te działają na rynku mleka, jaj, mięsa i zbóż. Zatrudniają łącznie ponad 15 tys. pracowników w zakładach i magazynach w całej Norwegii. Marki tj. Tine, Gilde i Prior (Nortura) należą do najsilniejszych marek konsumenckich w kraju. Felleskjøpet jest liderem na rynku dostaw sprzętu i pasz dla rolnictwa.

– W rolnictwie obserwuje się wysoki poziom aktywności w zakresie działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, abyśmy mogli z czystym sumieniem również w przyszłości pić mleko i jeść mięso – powiedzieli Anne Marit Panengstuen, Prezes Nortura, Gunnar Hovland, Prezes Tine i Svenna Ivara Fure, Prezes Felleskjøpet Agro.

Rolnictwo odpowiada za około 9% emisji gazów cieplarnianych w Norwegii, przy czym głównym źródłem tego sektora są metan i podtlenek azotu. Współpraca spółdzielni skoncentruje się przede wszystkim wokół dwóch głównych obszarów: rozwoju pasz i dodatków redukujących produkcję metanu w żołądkach krów oraz inwestowanie w biogazownie do przetwarzania metanu z krowich odchodów.

– Współpraca przyczyni się do osiągnięcia przez rolnictwo redukcji 5 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2030 r., co sprawi, że Norwegia wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego oraz wypełnienia przez Norwegię zobowiązań wynikających z porozumienia COP 26 w zakresie 30% redukcji w emisji metanu – powiedzieli prezesi spółdzielni.

Obecnie realizowanych jest kilka inicjatyw, których celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Działy badawcze w firmach posiadają wysoki poziom wiedzy w tym zakresie. Od 2018 r. Felleskjøpet stosuje dodatek we wszystkich swoich paszach dla przeżuwaczy, który zmniejsza emisję metanu przez krowy nawet o 15%. Spółdzielnie dostrzegają również bardzo obiecujące wyniki projektu badawczego prowadzonego przez Tine nad algierem czerwonym, który jest dodawany do paszy dla krów. Krasnorosty mogą zredukować emisję metanu o 20-30%. Czerwone algi zawierają bromoform, który pomaga zmniejszyć produkcję metanu w żołądku krowy. Nortura współpracuje również z lokalnymi projektami współpracy w zakresie sekwestracji węgla w glebie.

Stale opracowywane są nowe dodatki paszowe, które mogą zapewnić znaczną redukcję emisji metanu.

– Testujemy teraz różne metody redukcji metanu, aby mieć pewność, że chronimy zdrowie i dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności. Celem jest wprowadzenie go do użytku w ciągu 2-3 lat – dodali Hovland, Fure i Pangengstuen.

Nortura, Tine i Felleskjøpet działają w kilku obszarach w celu zmniejszenia biologicznych emisji gazów cieplarnianych z sektora. Prowadzone są ciągłe i długoterminowe prace nad poprawą pasz i żywienia, a także genetyki zwierząt. Ta praca już zaowocowała niższymi emisjami na kg mięsa i na litr mleka, a w dłuższej perspektywie przyniesie dalsze efekty.

Na początku tego roku Nortura i Tine podpisały list intencyjny z Air Liquide, międzygminną firmą recyklingową dotyczący budowy biogazowni. Projekt pomoże wyprodukować duże ilości energii odnawialnej i bionawozów. 

Warte przeczytania