1. Aktualności
  2. Polska
Niemcy

Müller wprowadza innowacyjne rozwiązania techniczne w Leppersdorfie

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© grupa theo müller

Woda stanowi rzeczywisty czynnik kosztów produkcji produktów mleczarskich. Filtracja membranowa zastosowana w nowej stacji uzdatniania wody w Sachsenmilch Leppersdorf wprowadza nowe technologiczne standardy. Mleczarnia od 2006 r. posiada kilka zakładów, które uzdatniają wodę uzyskaną z mleka lub serwatki i ponownie ją wykorzystują np. w skraplaczach wyparnych. Od tego czasu dziennie, zamiast dostarczać świeżą wodę z zewnątrz, przetwarza się codziennie około 4,5 mln litrów wody. 

W czerwcu 2022 r. Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, spółka zależna Grupy Theo Müller, uruchomiła dodatkową stację uzdatniania wody finansowaną z programu innowacji środowiskowych Federalnego Ministerstwa Środowiska. Nowy zakład oczyszcza ścieki produkcyjne w takim stopniu, że można je wykorzystać jako substytut świeżej wody do procesów czyszczenia w mleczarni – do 4 mln litrów wody dziennie, czyli ok. 1,46 mld litrów rocznie. W związku z tym całkowity potencjał oszczędności wzrasta do około 3 mld litrów świeżej wody rocznie.

Zakład Leppersdorf przetwarza rocznie około 1,7 mld kilogramów mleka.

Oddana do użytku oczyszczalnia wody technologicznej idzie o krok dalej niż oczyszczalnia z 2006 r. Przetwarza ścieki z produkcji i uzdatnia je w takim stopniu, że można je wykorzystać jako substytut świeżej wody do czyszczenia. Warunki wstępne dla takiego rozwoju zostały określone już w 2013 r. Od tego czasu mleczarnia posiada oddzielny system oczyszczania ścieków i dwie oddzielne oczyszczalnie.

W mniejszej z dwóch oczyszczalni oczyszczane są tzw. ścieki sanitarne, np. z toalet, pryszniców czy stołówki. Druga oczyszczalnia oczyszcza tylko ścieki z produkcji. Oddzielny system kanalizacyjny zapewnia, że tylko woda potrzebna do czyszczenia instalacji produkcyjnych trafia do oczyszczalni.

Po zakończeniu procesu uzdatniania oczyszczona woda spełnia wymagania chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne rozporządzenia dotyczące wody pitnej. Oprócz wcześniejszej analizy ryzyka, całe uzdatnianie wody procesowej podlega ścisłej kontroli wewnętrznego systemu zapewnienia jakości zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami żywnościowymi.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania