1. Aktualności
  2. Polska

Radomsko (OSM) na nowych torach. Spadek produkcji tłuszczów i OMP

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2021 r. mleczarnia Radomsko (OSM) nie prowadziła już produkcji w zakładzie w Nowym Targu. Jak podaje Zarząd, w lipcu 2021 r. oddział został sprzedany. Zarząd podkreśla, że zarówno w przypadku środków trwałych jak i nieruchomości proces sprzedaży prowadzony był w sposób zgodny z przepisami prawa i w ścisłej współpracy z Radą Nadzorczą. Proces ofertowania prowadzony był szeroko, przy  użyciu wszystkich dostępnych metod takich jak prasa, portale internetowe, strona internetowa, korespondencja e-mailowa, współpraca z wyspecjalizowanymi agencjami pośrednictwa. Rozmowy z potencjalnymi nabywcami prowadzone były przy udziale Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Radomszczańskiej mleczarni udało się w 2021 r. poprawić sprzedaż twarożków, serków wiejskich, de’serków, gdzie wzrost wyniósł ponad 50%, wzrosła też sprzedaż puddingów, kefirów, jogutów i zsiadłego mleka. Wyraźnie spadła produkcja masła. Produkcja mleka i śmietany pozostała na porównywalnym poziomie. Spadła produkcja mleka w proszku odtłuszczonego gdyż stanowiła jedynie 37% tego, co rok wcześniej.

Przyczyn spadków produkcji jest kilka, Zarząd mleczarni wskazuje cztery: pandemia, która wpłynęła na spadek sprzedaży galanterii mleczarskiej, likwidacja zakładu w Nowym Targu i związane z tym zmniejszenie się sieci sprzedażowej, oczekiwanie rynku niskich cen wyrobów i jednoczesne utrzymywanie przez Spółdzielnię stosunkowo wysokich ceny sprzedaży. Kolejną przyczyną był brak opłacalności produkcji wyrobów wysokotłuszczowych i niekorzystna relacja cen surowców do cen wyrobów gotowych.

Spółdzielnia osiągnęła zysk netto w wysokości 13,34 mln zł, ale przychody spadły z 314,28 mln zł do 242,71 mln zł (spadek o 22,8%). Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży wyrobów wyniósł 33% i miał tendencję wzrostową.

Ostatnie wiadomości o firmie