1. Aktualności
  2. Polska
Francja

Certyfikat SBTi dla Agrial

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Międzynarodowa organizacja Science Based Initiative Target zrealizowała certyfikację spółdzielni Agrial, jednego z największych producentów żywności, w tym nabiału we Francji. Agrial zobowiązał się do zmniejszenia o połowę bezpośredniej emisji, dalej redukcji gazów cieplarnianych i zmniejszenia całkowitego śladu węglowego o 35% do 2035 r.

Pod koniec 2021 r. Agrial przedstawił swoją emisję gazów cieplarnianych, cele redukcyjne do SBTi, oparte na czterech dźwigniach: energia, opakowania i odpady, transport i „pod prąd”.

Certyfikat SBTi jest gwarancją, że plan klimatyczny spółdzielni Agrial jest poważny i wiarygodny. SBTi to międzynarodowa organizacja, która zapewnia niezależne ramy dla firm i waliduje ich cele zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w naukach o klimacie.

Warte przeczytania