1. Aktualności
  2. Polska
Niemcy

DMK dołączyła do inicjatywy SBTI

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© dmk

Zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym i ambitnymi celami, firma chce aktywnie przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C, najlepiej 1,5°C. – W naszej strategii na 2030 r. postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o łącznie 20% w całym łańcuchu wartości. Postrzegamy to jako część naszej odpowiedzialności jako spółdzielni i dużego producenta żywności. Ostatecznie chodzi również o wiarygodność całej branży, w której obecnie zachodzi jeden z największych procesów transformacji. Aby to zrobić, musimy wyraźnie pokazać, że opracowujemy rozwiązania i nie jesteśmy problemem – powiedział Ingo Müller, Dyrektor Generalny Grupy DMK. 

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii Grupy DMK na rok 2030. Firma prowadzi różne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju od ponad dekady i już z powodzeniem wdrożyła lub zainicjowała dużą liczbę działań redukcyjnych. Teraz należy przemyśleć na nowo poprzednie działania i znaleźć dodatkowe dźwignie, aby jeszcze bardziej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Jednym z punktów wyjścia jest mleko surowe.. Od początku roku firma wprowadza do gospodarstw rolnych tzw. przegląd klimatu rolniczego, dzięki któremu rolnicy mogą stworzyć swój indywidualny bilans klimatyczny i zidentyfikować potencjał do poprawy.

Projekty zrównoważonej efektywności energetycznej w zakładach również odgrywają ważną rolę i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnego celu. W samych zakładach produkcyjnych DMK w przyszłości mają zostać zredukowane znaczące emisje CO2. Dochodzi do tego np. redukcja odpadów opakowaniowych, minimalizacja pozostałości w ściekach czy też własna produkcja wody pitnej z „wody mlecznej”, która jest produktem ubocznym suszenia mleka i serwatki. Możliwe jest również przyszłe wykorzystanie wodoru w ciężarówkach do odbioru mleka. 
Science Based Targets Initiative wspiera firmy w definiowaniu, ocenie i walidacji celów klimatycznych, które są zgodne z aktualną wiedzą naukową i przyczyniają się do realizacji celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest zmniejszenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. Inicjatywa została założona w 2015 r. przez WWF (World Wide Fund for Nature), Carbon Disclosure Project (CDP), ONZ Global Compact i World Resources Institute (WRI) w celu osiągnięcia znaczącej redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Warte przeczytania