1. Aktualności
  2. Polska
Niemcy

DMK, największa niemiecka spółdzielnia ze stabilnym wynikami

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© dmk

W naznaczonym pandemią 2021 r. Grupa DMK osiągnęła stabilne wyniki: sprzedaż była na poziomie z poprzedniego roku tj. wyniosła 5,5 mld euro. Zysk wzrósł do 27 mln euro (rok wcześniej: 24,9 mln euro). A świat zmienia się w zawrotnym tempie. Poza postępującą transformacją żywieniową i kwestiami klimatycznymi, kwestia bezpieczeństwa dostaw ponownie staje się coraz bardziej w centrum uwagi. – W związku z tymi zmianami, niezawodność połączona z ciągłym rozwojem w DMK jest szczególnie ważna. Bo tylko takie połączenie pozwala nam z jednej strony przetrwać te kryzysy, a jednocześnie sprostać stawianym nam wymaganiom – powiedział Ingo Mueller, Dyrektor Generalny Deutsche Milchkontor (DMK).

– Podstawą do tego jest nasza „Wizja 2030”, którą konsekwentnie realizujemy w czwartym roku. A ta konsekwencja i uporządkowane spojrzenie w przyszłość coraz bardziej się opłaca. Czasy się zmieniły, szybko i radykalnie. Wraz z globalną pandemią, wojną w Europie i wynikającym z niej kryzysem energetycznym i żywnościowym, globalną inflacją i pogłębiającym się kryzysem klimatycznym piętrzy się góra wielkich wyzwań: dla jednostek, dla państw i społeczności, dla całego świata – dodał Ingo Mueller.

Zdaniem Dyrektora Generalnego DMK w 2022 r. napięte łańcuchy dostaw i gwałtownie rosnące ceny w prawie wszystkich kategoriach powodują dużą niepewność. W ramach infrastruktury krytycznej DMK koncentruje się na jak najlepszym bezpieczeństwie swoich łańcuchów dostaw i dostaw energii. Ponadto wyższe wymagania produkcyjne i wynikający z nich wzrost kosztów w 2022 r. pozostaną tak samo wyzwaniem, jak całkowicie zmieniające się ramy polityczne i związana z nimi transformacja rolnictwa i żywności.

Warte przeczytania