1. Aktualności
  2. Polska

Krasnystaw (OSM): Niewielki spadek przychodów i zysków za 2020 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

Mleczarnia z Lubelszczyzny w 2020 r. uzyskała przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów na poziomie 363,15 mln zł, co stanowi niewielki 2% spadek w porównaniu do 2019 r. Z drugiej strony nieznacznie spadły koszty sprzedaży z 338,6 mln zł do 333,38 mln zł. Zysk netto wykazany przez Spółdzielnię w 2020 r. pokazuje 827 tys. zł (spadek o 31%). Co warte spostrzeżenia wzrosła wartość zrealizowanego eksportu z 4,03 do 4,41 mln zł. W związku z pandemią Spółdzielnia poniosła dodatkowe koszty w wysokości 286 tys. zł.

Ostatnie wiadomości o firmie