1. Aktualności
  2. Polska

SIG Combibloc: Wagi nabiera całkowita efektywność urządzeń

Źródło: Forum Mleczarskie Biznes
Autor: Janusz Górski
© sig

– Przemysł mleczarski dynamicznie się profesjonalizuje – mówi Forum Mleczarskiemu Biznes Daniel Rekowski, Key Account Manager w SIG. – Nie tylko pod względem stosowanych urządzeń, ale także w zakresie technologii i procesów produkcji oraz pakowania. Coraz większą rolę odgrywa współczynnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) czyli całkowita efektywność urządzeń. Dlatego też kluczowa jest ostateczna wydajność linii produkcyjnej liczona w litrach lub kilogramach wyrobu gotowego wprowadzonego na magazyn w ciągu jednej zmiany czy doby. Niezwykle dużo uwagi poświęca się redukcji zużycia mediów oraz minimalizacji strat produkcyjnych. Obok pary, wody, sprężonego powietrza i energii elektrycznej to odpad w postaci opakowań, a także straty „białego złota” są największą troską menadżerów produkcji.

– Dlatego w powadzonej analizie porównawczej dostępnych na rynku aseptycznych linii pakujących, SIG Combibloc korzysta z parametru TFC (ang. Total Filling Cost) czyli całkowitego kosztu nalewania. Polega on na wyliczeniu ogólnego kosztu napełniania, który poza ceną opakowania zawiera koszty pracy, mediów oraz kluczowego w każdym przedsiębiorstwie odpadu zarówno w postaci materiału opakowaniowego jak i surowca. Wsparciem dla Klientów jest również system monitorowania wydajności i przestojów produkcyjnych, w który wyposażone są linie nalewające SIG Combibloc. Coraz częściej są one uzupełniane o specjalne instalacje monitorowania zużycia mediów na poszczególnych etapach procesu produkcji i pakowania. – wskazuje Key Account Manager w SIG.

– Sztuką jest pogodzenie wysokiej wydajności z różnorodnością dostępnych opakowań pozwalającą na wyróżnienie produktu na półce sklepowej. Z tego też powodu wielość dostępnych formatów i pojemności opakowań w ramach jednej linii nalewającej spotyka się z uznaniem użytkowników systemu SIG Combibloc. Wobec wysokiej dynamiki rynku krajowego, a także rynków eksportowych rośnie znaczenie płynności dostaw i wysokiej reaktywności dostawców. Odpowiedzią SIG Combibloc na wysoką zmienność planów produkcyjnych w mleczarniach jest unikatowy model logistyczny zapewniający nawet 7-dniowy termin realizacji zamówień.

– Co warto podkreślić, szczególnie w kontekście stabilności łańcuchów dostaw, polskie mleczarnie zaopatrywane są w opakowania produkowane wyłącznie w Europie – podkreśla nasz rozmówca.

Ostatnie wiadomości o firmie