1. Aktualności
  2. Polska

Włoszczowa (OSM): Inwestujemy na przekór pandemii

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Janusz Górski
© włoszczowa (osm)

– Zgodnie z planem inwestycji zatwierdzonym przez walne zebranie przedstawicieli realizowaliśmy bardzo ważne dla firmy inwestycje, które miały na celu poprawę infrastruktury technicznej, jakości wyrobów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych – powiedział Forum Mleczarskiemu Handel Ryszard Pizior, Prezes Zarządu mleczarni Włoszczowa (OSM). – Szybko reagujemy na potrzeby rynku. Tak było w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania na sery paczkowane. Błyskawicznie podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnej nowej linii, która została uruchomiona już w listopadzie. Poprzednią oddaliśmy do użytku w kwietniu 2019 r.

– W tym roku oddaliśmy do użytku również: nową stację mycia, aparatownię mleka o wydajności 50 tys. l/godzinę. Zmodernizowaliśmy maszynownię chłodniczą oraz wybudowaliśmy nową halę produkcyjno-magazynową. W części produkcyjnej zlokalizowaliśmy nową linię do pakowania produktów w kubki. W pierwszym kwartale 2021 r. planowane jest uruchomienie produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej w nowoczesnej jednostce trigeneracyjnej. Ta bardzo ważna inwestycja pozwoli na redukcję kosztów energii i jest jedyną w ostatnich latach inwestycją z dofinansowaniem – podkreśla Ryszard Pizior, Prezes Zarządu mleczarni Włoszczowa (OSM).

Więcej o inwestycji we Włoszczowie w najbliższym numerze Forum Mleczarskie Handel.

Ostatnie wiadomości o firmie