1. Aktualności
  2. Polska

Tetra Pak: Standaryzacja białka bardzo ułatwia prowadzenie produkcji serowarskiej

Źródło: Forum Mleczarskie Biznes
Autor: Janusz Górski
© tetra pak

– Standaryzacja i koncentracja białek mlecznych poprzez ultra i mikrofiltrację, to naturalny sposób na podniesienie wartości produktów mleczarskich – mói Forum Mleczarskiemu Biznes Paweł Karendys, Dyrektor Działu Inżynierii Procesowej w firmie Tetra Pak. – Ultrafiltracja jest używana do standaryzacji wszystkich białek mleka, a mikrofiltracja do standaryzacji głównego białka mleka - kazeiny. Zawartość białka w mleku w ciągu roku jest zmienna, stąd jego standaryzacja bardzo ułatwia prowadzenie produkcji serowarskiej. Systemy membranowe potrafią standaryzować mleko surowe, pełne lub odtłuszczone, które poddane jest już pasteryzacji.

– Z zalet, jakie przynosi standaryzacja, można wymienić: powtarzalność produkcji sera przez cały rok, redukcja zużycia podpuszczki i optymalne wykorzystanie wydajności linii serowarskiej. Obie te techniki membranowe są istotne przy produkcji produktów, takich jak MPC (mlecznych koncentratów białek), czy MPI (Mlecznych Izolatów Białek). Przy produkcji koncentratów białek, przy użyciu ultrafiltracji generujemy dużo permeatu i jest to również cenny surowiec – wskazuje nasz rozmówca.

Permeat z ultrafiltracji to głównie laktoza i jest to idealny produkt do standaryzacji proszków mlecznych. Przy produkcji koncentratów białek, przy użyciu mikrofiltracji generujemy permeat zawierający natywne białka serwatkowe i możemy go użyć do produkcji WPI (Izolatów białek serwatkowych), czy WPC (koncentratów białek serwatkowych). Oba te produkty używane są np. do produkcji napojów, odżywek dla sportowców. Dodatkowo woda pozyskana z tych systemów, może być poddana oczyszczeniu na linii RO Polisher i używana jako woda do wstępnego płukania linii lub mycia w systemie CIP – dodaje Paweł Karendys.

Ostatnie wiadomości o firmie