1. ABC Nabiału
  2. Terminy
  3. UHT

UHT

Jest to termiczna metoda utrwalania (sterylizacji) płynnych produktów spożywczych polegająca na intensywnym ogrzewaniu w krótkim czasie. Technika UHT (Ultra High Temperature) pozwala ogrzać płynny produkt do wysokiej temperatury w przepływie w cienkiej warstwie. Produkt, płynąc w cienkiej warstwie, jest ogrzewany momentalnie (w ułamku sekundy) do temperatury z zakresu 135-140°C, a czas przetrzymania w tej temperaturze jest tak dobrany, aby zapewnić zniszczenie mikroorganizmów powodujących psucie produktu finalnego, a jednocześnie tylko minimalnie wpłynąć na wartość odżywczą produktu oraz cechy smakowo-zapachowe. Zwykle czas przetrzymania w temperaturze sterylizacji mieści się w zakresie 1-2 sek., po tym czasie produkt jest bardzo szybko schładzany w przepływie do temperatury pokojowej. Po tak zrealizowanej obróbce termicznej produkt musi być zapakowany w taki sposób, aby do produktu nie dostały się żadne zanieczyszczenia z powietrza. Etap rozlewu produktu do opakowań jest realizowany w procesie tzw. aseptycznego pakowania. Najbardziej popularnym produktem UHT jest mleko spożywcze, którego trwałość (dzięki procesowi sterylizacji systemem UHT) jest przedłużana do 6 miesięcy w temperaturze pokojowej. Czynnikami warunkującymi trwałość mleka UHT jest opakowanie, które musi chronić produkt przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wilgoć i światło.