1. ABC Nabiału
  2. Terminy
  3. Natamycin

Natamycin

Angielska nazwa natamycyny, substancji antybiotycznej wytwarzanej przez bakterie z rodzaju Streptomyces. Natamycyna wykazuje silne działanie przeciwgrzybiczne i dlatego jest dopuszczona jako konserwant do niektórych rodzajów żywności (na liście dodatków do żywności ma nadany numer E 235). W branży mleczarskiej jest wykorzystywana wyłącznie powierzchniowo w produkcji twardych, półtwardych i półmiękkich serów podpuszczkowych dojrzewających (czyli tzw. serów żółtych) w celu powstrzymania rozwoju pleśni i drożdży, które mogłyby zepsuć produkt. Unijne przepisy (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności Tekst mający znaczenie dla EOG) określają maksymalną dawkę natamycyny, jaka może być zastosowana do serów lub produktów serowych (maksymalne stężenie E235 w produkcie nie może przekraczać 1 mg/kg sera lub maksymalne 1 mg/dm2 powierzchni). Dopuszczalne dzienne spożycie natamycyny przez człowieka wynosi 2,5 mg/kg ciała.