TOP Kupiec 2012 rozstrzygnięty! Carrefour Polska: Kryzys nie do końca uzasadniony

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 5/2012 (54)

Rozmowa z Grzegorzem Gnaciukiem,
Purchasing Category Manager, Carrefour Polska

W 2012 roku magazyn Forum Mleczarskie Handel po raz trzeci zorganizował konkurs, w którym wyróżnia kupców odpowiedzialnych za zamówienia produktów mleczarskich i tłuszczów żółtych. W ten sposób chcemy uhonorować te osoby, które w sposób najbardziej profesjonalny wykonują swój zawód.

Głosowanie przeprowadzaliśmy w okresie 1 VII do 30 IX. Uprawnionymi do głosowania byli Dyrektorzy Handlowi i Key-Accounci z firm wytwarzających artykuły mleczarskie i tłuszcze żółte. Podstawą konkursu były ankiety wypełniane telefonicznie oraz /lub przesłane drogą e-mailową. Redakcja przeprowadziła łącznie 43 wywiady mające na celu ustalenie, kto jest Najlepszym Kupcem 2012 roku. Ankietowani oceniali profesjonalizm kupców kierując się kryteriami:

  • Znajomość branży i asortymentu
  • Znajomość potrzeb klienta
  • Otwartość na nowości
  • Otwartość na rozmowy/elastyczność
  • Komunikatywność i Rzeczowość
  • Słowność i Konsekwencja
  • Kultura osobista
  • Umiejętność negocjowania.

Tomasz Dworski, Szef Produktu Marki Auchan, Auchan Produkcja, zdobywca I miejsca


Często otrzymuje Pan nagrody lub wyróżnienia?

Jest to moje pierwsze tego typu wyróżnienie na szerszą skalę. Wcześniej otrzymywałem wewnętrzne wyróżnienia i pochwały od poprzednich pracodawców za realizację i wykonanie różnych projektów.

Od jak dawna pracuje Pan z nabiałem?

Z ofertą nabiałową pracuję od 1,5 roku. Wcześniej byłem kupcem artykułów suchych.

Co Pan sądzi o powszechnym dziś mówieniu, że mamy kryzys? Czy sprzedaż nabiału rzeczywiście spada albo stoi w miejscu?

Według mnie kryzys nie jest do końca uzasadniony aspektami rynkowymi. Przypomina on raczej bańkę spekulacyjną i obawę przed jutrem, stąd można zauważyć pewien spadek zakupów wśród konsumentów. Nabiał jest jednak kategorią pierwszej potrzeby (mleko, masło, ser...), więc nie widać tutaj znacznych spadków sprzedaży.

W kategoriach nabiałowych, w których widać spowolnienie, jest ono spowodowane bardziej faktem, że dzisiejszy konsument robi bardziej przemyślane zakupy i szuka lepszych produktów, jeżeli ich nie znajdzie w danej placówce zaczyna rozglądać się za taką, która ma dopasowaną do jego potrzeb ofertę.

Jakie są Pana zdaniem słabe i mocne punkty oferty nabiałowej?

Mocne strony oferty nabiałowej to na pewno różnorodność asortymentu w kategorii, coraz bardziej przemyślane opakowania oraz coraz lepsza jakość. Słabe strony natomiast to wysokie ceny surowców, (w szczególności masła) oraz – jak na razie – słabo rozwinięta oferta produktów pro-zdrowotnych w kategorii nabiałowej (wyjątkiem są tutaj probiotyki i margaryny gdzie oferta pro-zdrowotna jest bogata).

Co należałoby poprawić w tej grupie asortymentowej, aby była ona jeszcze bardziej atrakcyjna dla konsumentów?

Tam gdzie się da poprawić to jakość. W mleku UHT tendencja zmian opakowania na karton z nakrętką idzie w dobrym kierunku i tutaj chylę czoła wszystkim producentom mleka UHT, którzy takich zmian już dokonali, bądź dokonują. Warto również zastanowić się nad ofertą produktów pro-zdrowotnych, ponieważ konsumenci będą coraz bardziej wymagający w poszukiwaniu artykułów spełniających określone funkcje dla organizmu. Widać już wyraźnie, że zaczynamy bardziej dbać o zdrowie niż było to kilka-kilkanaście lat temu, stąd oferta takich produktów powinna coraz szersza.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także