TOP Kupiec 2012 rozstrzygnięty! Netto: Kryzys to też szansa

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 5/12

Zwycięzcy konkursu

  1. miejsce Tomasz Dworski,
    reprezentujący sieć Auchan
  2. miejsce Andrzej Martynowicz,
    reprezentujący sieć Netto
  3. miejsce Grzegorz Gnaciuk,
    reprezentujący sieć Carrefour.

Andrzej Martynowicz,
Kupiec w sieci Netto, zdobywca II miejsca


Proszę powiedzieć co to znaczy być profesjonalistą na Pańskim stanowisku?

Profesjonalizm w pracy kupca to przede wszystkim wysokie umiejętności negocjacyjne przekładające się na skuteczność. Oczywistą koniecznością jest także posiadanie dobrej znajomości specyfiki branży oraz asortymentu. Dodatkowo umiejętności analityczne połączone z wiedzą o potrzebach klienta pozwalają konsekwentnie budować siłę kategorii.

Od jak dawna pracuje Pan w handlu? Od jak dawna specjalizuje się Pan w nabiale?

Od początku mojej kariery zawodowej pracuję w handlu, początkowo po stronie sprzedażowej, obecnie po stronie zakupowej. Od 2005 roku pracuję w sieci Netto, gdzie od pięciu lat zajmuję się zakupem produktów nabiałowych.

Dziś niemal w każdych mediach słyszy się słowo „kryzys”. Firmy już dziś skarżą się na dekoniunkturę. Jakie jest Pana spojrzenie na handel nabiałem?

Z mojego punktu widzenia nie zauważam istotnych objawów kryzysu. Branża nabiałowa jest względnie odporna na kryzys, gdyż produkty te są artykułami pierwszej potrzeby, dodatkowo o niskiej jednostkowo wartości zakupowej. Nawet w przypadku spadku dochodów konsument nie rezygnuje z ich zakupu. Ważne jest też spojrzenie przez pryzmat sieci dyskontowej, która w obliczu kryzysu (abstrahując czy rzeczywistego czy tylko stworzonego przez media) zyskuje coraz to nowych klientów szukających dobrych jakościowo produktów za mniejszą cenę.

Jakie są Pana zdaniem słabe i mocne punkty oferty nabiałowej?

Słabości to znaczne rozdrobnienie wśród producentów pomimo zauważalnej konsolidacji podmiotów, niepełne zrozumienie prawideł gospodarki wolnorynkowej wśród niektórych dostawców; w konsekwencji niewielka (w porównaniu z innymi kategoriami FMCG) obecność produktów nabiałowych w mediach; pamiętać należy o relatywnie krótkim terminie przydatności do spożycia, co wymaga ostrożności w zarządzaniu stokiem tych produktów.

Mocne strony: w obliczu wzrostu świadomości zdrowotnej społeczeństwa produkty nabiałowe są postrzegane jako zdrowa żywność; popularności tym produktom dodają dość modne ostatnio diety białkowe; odnotować należy także pozytywne postrzeganie tej kategorii ze względu na bardzo wysoki udział produktów polskich.

Jak Pan ocenia szanse i zagrożenia w tej grupie asortymentowej?

Szanse to nowe warianty i odmiany smakowe, szczególny nacisk na produkty light (o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru), dalszy rozwój technologii pakowania produktów prowadzący do wzrostu ich użyteczności oraz atrakcyjności w oczach klienta; szansą jest także rozwój marek własnych, gdzie odnotowujemy wyraźny wzrost pozytywnego postrzegania wśród konsumentów.

Zagrożenia to wciąż niestabilna sytuacja na rynku cen surowca przekładająca się na częste wahania cen produktów na półce, należy też odnotować rosnącą w społeczeństwie liczbę osób z nietolerancją laktozy.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także