Tetra Pak: Współtworzymy sukces

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 2/2010 (39)

Rozmowa z Brianem McGuinnessem,
Dyrektorem Generalnym firmy Tetra Pak w Polsce


20 lat istnienia firmy Tetra Pak w Polsce skłania do refleksji i przemyśleń. Mówię tak, bo od 1990 roku Tetra Pak obserwuje i uczestniczy w rewolucji technologicznej w kraju, który był za żelazną kurtyną. Jak zmiany w branży mleczarskiej w Polsce ocenia dziś Dyrektor Generalny Tetra Pak?

Tak to prawda, firma Tetra Pak zarejestrowała swoją działalność w Polsce 29 marca 1990 roku, a więc dokładnie 20 lat temu. Jednakże pierwsze opakowania zostały wprowadzone już w 1989 roku w zakładzie firmy Hortex w Przysusze. Były to litrowe opakowania Tetra Brik Aseptic, do soków oraz napojów owocowych. Co zmieniło się od tamtej pory? Tetra Pak dzięki oferowanym opakowaniom i technologiom przyczyniła się do zrewolucjonizowania oraz zmodernizowania branży mleczarskiej oraz sokowej w Polsce. Pomagaliśmy podnosić jakość produktów naszych Klientów oraz wprowadzaliśmy innowacje, które wspierały rozwój ich biznesu.

Wśród najważniejszych kroków milowych na naszej 20-letniej drodze w Polsce można wymienić: opracowanie we współpracy z firmą Mlekpol (SM) pierwszego markowego opakowania do mleka – Łaciate; wprowadzenie innowacyjnej i eleganckiej linii opakowań Tetra Prisma Aseptic dla branży sokowej; oraz opakowania Tetra Top, zwanego „kartonową butelką”, przeznaczonego głównie na mleczne produkty fermentowane. Stale pracujemy również nad udoskonaleniem zamknięć kartonów oraz oferujemy innowacyjne rozwiązania dające Klientom nowe możliwości marketingowe.

W której z branż mają Państwo najsilniejszą pozycję i jak na tym tle wypada branża mleczarska?

Duży udział w rozwoju branży mleczarskiej jest tradycją firmy Tetra Pak kontynuowaną do dziś, tak więc opakowania dla przemysłu mleczarskiego niezmiennie stanowią podstawę naszego biznesu na świecie. Z drugiej jednak strony, dostrzegając potencjał rynku sokowego, zwłaszcza w zakresie zwiększania dostępności soków i napojów dla konsumentów, na wielu rynkach także w tym sektorze mamy bardzo silną pozycję. Dotyczy to również Polski, w której przemysł sokowy jest bardzo rozwinięty, a polskie soki w opakowaniach Tetra Pak są w coraz większym stopniu obecne na innych rynkach.

Jeśli zaś chodzi o branżę mleczarską w Polsce, jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie jej wsparcia w sytuacji, gdy konsumpcja mleka plasuje się wyraźnie poniżej średniej europejskiej. Według opinii dietetyków jest to spożycie zdecydowanie niewystarczające, aby zaspokoić zapotrzebowanie na składniki odżywcze, np. wapń. Dlatego konieczne jest edukowanie konsumentów i przekonanie ich, że mleko jest jednym z najtańszych i najwszechstronniejszych produktów pod względem wartości odżywczej. Firma Tetra Pak będzie nadal wspierać takie działania jak: kampania „Pij mleko! Będziesz Wielki”, programy mleka szkolnego, wysiłki naukowców oraz żywieniowców promujących mleko, a także promocje skierowane bezpośrednio do konsumentów w punktach sprzedaży, aby ludzi w każdym wieku zachęcić do picia mleka.

Czy dziś, po 20 latach intensywnych przeobrażeń w branży mleczarskiej trudniej, czy łatwiej przekonuje się Klientów do konieczności dalszego inwestowania?

Rozwiązania Tetra Pak wykraczają poza innowacyjne opakowania. Motto firmy Tetra Pak „Chroni to, co dobre” odnosi się nie tylko do roli opakowań – zapewnienia, aby żywność była bezpieczna i wszędzie dostępna, ale także do naszego podejścia do całego łańcucha wartości – od dostawców, poprzez Klientów, dystrybucję oraz pracowników, aż po konsumentów.

Oferujemy rozwiązania potrzebne w całym procesie produkcji, od przetwarzania mleka i soków, poprzez pakowanie, działania marketingowe, aż po usługi techniczne. Nasze ciągle udoskonalane rozwiązania technologiczne zapewniają najwyższą jakość, a także innowacyjne pomysły w dziedzinie projektowania, budowy, a także instalacji systemów przetwarzania oraz pakowania. Aktywnie współpracujemy z Klientami opracowując nowe produkty oraz współtworząc ich sukces. Właśnie takie podejście pomogło nam osiągnąć wzrost, razem z polskim przemysłem mleczarskim oraz sokowym, pomimo światowego spowolnienia gospodarczego.

Jak ocenia Pan rok 2009?

W ciągu ostatnich lat kontynuowaliśmy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań, aby zapewniać wartość dodaną, nie tylko producentom i kanałom dystrybucji, ale także konsumentom. Rok 2009 nie stanowił wyjątku w tej dziedzinie.

Aby dać obraz wprowadzonych przez nas w ostatnim czasie nowości, podam kilka przykładów rozwiązań zastosowanych już przez naszych Klientów. Produkty fermentowane Milko firmy Mlekpol (SM) są teraz dostępne w opakowaniu z odświeżoną szatą graficzną, z nowym ulepszonym otwarciem (tzw. one-step opening) dzięki czemu można je łatwo otwierać i powtórnie zamykać.

Innym ciekawym uzupełnieniem naszej oferty rynkowej są małe opakowania typu TBA Square (200-250 ml) z wygodną zakrętką. Opakowania te przeznaczone są m.in. do śmietanki oraz mlek smakowych i znalazły zastosowanie dla produktów Mlekpol (SM) i Rotr (SM). Ostatnio Gostyń (SM), lider rynku mleka zagęszczonego, wprowadziła na rynek mleko zagęszczone light z dodatkiem magnezu, w atrakcyjnym opakowaniu Tetra Prisma Aseptic 500 ml.

W ostatnim czasie uruchomiliśmy kompletną linię do produkcji mleka ESL, która pracuje już w jednym z zakładów Grupy Lacpol. Jeżeli chodzi o inne urządzenia należy odnotować zainstalowanie siedmiu separatorów Tetra Centri, spośród których trzy trafiły do spółdzielni Sierpc (OSM). W kategorii soków jeden z naszych kluczowych Klientów, firma Hortex, uruchomił niedawno nową linię przetwórczą.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także