Fresh Logistics Polska: Ewolucja roli operatora logistycznego

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Handel 5/2018 (90)Wywiad z Antonim Zbytniewskim,
Key Account Managerem w Fresh Logistics Polska

Jak postępuje proces przechodzenia z transportu własnego na transport zewnętrzny firm wyspecjalizowanych w logistyce w temperaturze kontrolowanej w branży mleczarskiej?

Na rynku spożywczym branża mleczarska jest wiodącą w zakresie outsourcingu usług logistycznych. Proces przechodzenia z transportu własnego na transport zewnętrzny zaczął się w latach 90. XX wieku. Prawdziwa rewolucja w modelu obsługi łańcucha dostaw produktów świeżych nastąpiła w Polsce wraz z rozwojem nowoczesnego kanału dystrybucji na początku XXI wieku. Aby spełnić wymagania stawiane przez sieci handlowe w zakresie zasięgu i czasu dostawy produktów, zakłady mleczarskie musiały zmienić dotychczasowe spojrzenie na łańcuch dostaw. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi logistyczne w temperaturze kontrolowanej, w Grupie Raben w 2002 roku powstała nowa spółka dedykowana wyłącznie do obsługi logistyki produktów chłodzonych – Fresh Logistics.

W ostatnich latach nowoczesny kanał dystrybucji zdominował handel spożywczy w Polsce. Zakłady mleczarskie powszechnie korzystają z usług operatorów logistycznych. Optymalne zagospodarowanie zasobów logistycznych i obniżenie kosztów w modelu multi user oraz poziom serwisu oferowanego przez operatorów, pozwala zakładom mleczarskim na spełnianie oczekiwań swoich największych odbiorców, których magazyny centralne są rozsiane po całej Polsce. Ponadto dziś, kiedy na rynku pracy brakuje kierowców i pracowników magazynowych, powierzenie obsługi łańcucha dostaw zewnętrznemu operatorowi logistycznemu wydaje się naturalnym wyborem.

W jaki sposób konsolidacja branży wpływa na Państwa biznes?

Postępująca konsolidacja branży mleczarskiej jest z punktu widzenia operatorów zjawiskiem pozytywnym. Często jest tak, że większe podmioty mogą dedykować specjalistów do obsługi łańcucha dostaw, którzy są doskonałymi partnerami do współpracy z operatorami. Ponadto większe podmioty generują większe wolumeny, w ramach których operatorzy mogą jeszcze lepiej wykorzystywać posiadane zasoby.

Jakie nowinki wprowadzają Państwo w ramach swoich usług do oferty dla mleczarstwa?

Kluczowym elementem łańcucha chłodniczego jest tabor wykorzystywany do realizacji transportów. Wdrożone procedury jasno określają nie tylko maksymalny wiek auta oraz stan techniczny, lecz także urządzenia służące do stałego monitoringu temperatury wewnątrz przestrzeni ładunkowej. Transport żywności do dużych odbiorców detalicznych realizowany jest zazwyczaj za pośrednictwem naczep lub dużych samochodów ciężarowych, które odrębnie przewożą produkty świeże (np. owoce), chłodnicze i mrożone. Dowóz do mniejszych sklepów jest realizowany przez ciężarowe samochody dystrybucyjne i samochody dostawcze, w postaci ładunków kombinowanych, kompletowanych w obsługujących te sklepy hurtowniach. W tym przypadku oznacza to, że produkty żywnościowe o zróżnicowanych wymaganiach temperaturowych są transportowane razem w ładowni tego samego samochodu. Ustalany jest pewien kompromis, jeśli chodzi o temperaturę, w jakiej ładunek jest przewożony, ma to jednak negatywny wpływ na jakość tych rodzajów żywności, które powinny być transportowane w innych temperaturach. Dlatego Fresh Logistics Polska, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, wyposażył część taboru w wyspecjalizowane naczepy grodziowe umożliwiające dystrybucję towarów wymagających różnych zakresów temperatur, co ma duże znaczenie dla producentów wyrobów mleczarskich, którzy w swojej ofercie posiadają artykuły wymagające różnych przedziałów temperaturowych. W 2017 roku wprowadziliśmy system monitoringu temperatury online. Dzięki nadajnikom na naczepach dyspozytorzy w sposób ciągły monitorują temperaturę na danym środku transportu w czasie rzeczywistym. W przypadku możliwych opóźnień otrzymują alert, dzięki czemu szybko mogą zareagować na potencjalny problem.

Jakie unikalne kompetencje decydują o wyborze Państwa jako partnera zakładu mleczarskiego?

Czynnikami wyróżniającymi Fresh Logistics Polska na rynku są bez wątpienia wysoka jakość obsługi klienta oraz elastyczność, czyli rozwiązania logistyczne „szyte na miarę”. Co roku przeprowadzamy Badania Satysfakcji naszych klientów, którzy niezmiennie od kilku lat wskazują właśnie te dwa obszary, jako nasz wyróżnik. Warto również wspomnieć o naszej infrastrukturze. Obecnie podsiadamy 8 oddziałów na terenie Polski, łącznie ponad 40 000 m2 powierzchni magazynowej oraz 550 środków transportu (chłodnie). Świadczymy kompleksową obsługę logistyczną w temperaturze kontrolowanej, tj. transport krajowy, logistykę kontraktową oraz transport międzynarodowy. Fresh Logistics Polska jest również wiodącym członkiem European Food Network – sieci drobnicowej obejmującej swoim zasięgiem 30 krajów Europy. Dzięki temu jesteśmy w stanie, poprzez naszych partnerów, dostarczyć towar praktycznie w całej Europie. Wysokie standardy jakościowe poparte są certyfikatami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001, IFS Logistics.

Czy Państwa oferta może być atrakcyjna również dla średnich i małych, działających regionalnie i lokalnie zakładów mleczarskich?

Transport w temperaturach kontrolowanych jest ważnym elementem cyklu przetwarzania żywności – najistotniejsze jest to, aby nie dochodziło do przerwania łańcucha chłodniczego. Sprawność, zorganizowanie i niezawodność transportu mają olbrzymie znaczenie, ponieważ dopuszczalny okres magazynowania produktów mrożonych i chłodniczych jest ograniczony. Bezpieczeństwo żywności jest dla nas priorytetem, ponieważ kwestią kluczową jest właśnie zapewnienie finalnemu konsumentowi, którym sami jesteśmy, zdrowych i bezpiecznych produktów mleczarskich.

Według Fresh Logistics Polska kluczową kompetencją współczesnego operatora logistycznego jest już nie tylko transport i magazynowanie towarów. Czołowi gracze logistyczni powinni monitorować i obserwować rynek z szerszej perspektywy, mając świadomość swojego oddziaływania na pozostałych uczestników łańcucha dostaw. Każde ogniwo jest indywidualną jednostką, która ma swoje własne uwarunkowania, ograniczenia i styl pracy. Natomiast w tym indywidualizmie musi być miejsce na wzajemną współpracę, wsparcie i przede wszystkim zaufanie bez którego poszczególne ogniwa łańcucha dostaw nie miałyby szansy zaistnienia na rynku.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także