Leasing w polskim mleczarstwie

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Biznes 2/2008 (02)

Leasing, choć pozwala nie angażować środków własnych w zakup środków trwałych, wciąż nie cieszy się dużą popularnością wśród polskich firm mleczarskich. Dotyczy to zwłaszcza finansowania zakupu maszyn, urządzeń i wszelakich nieruchomości. Wynika to głównie z braku wiedzy lub przekonania do alternatywnych form inwestowania, ale także z lęku w kontekście niestabilnej sytuacji rynkowej i niskiej rentowności produkcji. Tymczasem leasing to nieporównywanie prostsza i tańsza forma finansowania inwestycji, aniżeli kredyt bankowy. W przypadku tego ostatniego trzeba wykazać się przecież zdolnością kredytową oraz przejść skomplikowane procedury weryfikacyjne. Przy rozlicznych inwestycjach może się przecież okazać, że bank nie udzieli już kolejnego kredytu.

Kilka słów teorii

Na mocy umowy leasingu, leasingobiorca otrzymuje prawo do użytkowania określonego środka trwałego (środka transportu maszyny, urządzenia, nieruchomości itp.) w zamian za wnoszenie cyklicznej płatności uzgodnionej w umowie. Umowa jest finansowana przez bank lub instytucję wyspecjalizowaną w tego typu transakcjach. W praktyce wyróżniamy dwie formy leasingu:

  • leasing operacyjny – polega na udostępnieniu przedmiotu umowy na czas określony, a przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Pod tym względem leasing operacyjny przypomina umowę dzierżawy lub najmu. Jego odmianą jest leasing operacyjny pozabilansowy proponowany przez niektóre instytucje leasingowe, który jako odmienna forma finansowania poprawia wskaźnik ROE (zwrot na kapitale własnym), wskaźniki rentowności oraz wskaźniki zadłużenia,
  • leasing finansowy, polega na udostępnianiu przedmiotu umowy, z tą różnicą, że każda zapłacona przez nas kwota przybliża nas do bycia pełnym właścicielem branego w leasingu przedmiotu. Innymi słowy leasingobiorca płaci swoiste raty złożone z kapitału i odsetek. Ta forma finansowania jest szczególnie częsta przy długoletnim użytkowaniu przedmiotu umowy, takiego jak specjalistyczne maszyny i samochody,
  • leasing zwrotny cechuje się tym, że to instytucja finansowa odkupuje określony środek trwały od dotychczasowego właściciela, a następnie zawiera z nim umowę leasingu, w ramach której klient nadal użytkuje dany przedmiot. Przedmiot leasingu zmienia właściciela, a raty leasingowe za użytkowanie przedmiotu leasingu stanowią dla klienta koszt uzyskania przychodu. Klient zatrzymuje przedmiot inwestycji oraz zwiększa płynność finansową, dzięki zamianie środków trwałych na gotówkę. Po zakończeniu umowy leasingu, klient odkupuje przedmiot umowy.

Po co i dlaczego leasing?

Leasing jest atrakcyjniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt, albowiem pozwala ominąć długie procedury bankowe, które zwłaszcza dla małych i młodych podmiotów są nie do przyjęcia. Leasingobiorca nie zostaje obciążony pełną kwotą zakupu, gdyż bierze to na siebie instytucja finansowa. Oznacza to, że leasing pozwala utrzymywać płynność na pożądanym poziomie.

W przypadku leasingu operacyjnego raty leasingowe powiększają w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, ale odpisy amortyzacyjne wykonuje leasingodawca. W przypadku leasingu operacyjnego w wersji pozabilansowej będzie on usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 22%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych. Mamy zatem możliwość pomniejszenia VAT-u oddawanego do urzędu skarbowego.

Heinrich M. Werber

Prezes Zarządu w Mercedes-Benz Leasing Polska

Utrzymujące się przez długi okres wysokie tempo wzrostu gospodarczego zaowocowało zwiększoną aktywnością klientów oraz większym zapotrzebowaniem na środki finansowe. Leasingobiorcy mają obecnie bardzo szeroki wybór różnorodnych ofert finansowych. Bardzo często kupując pojazd korzystają z finansowania oferowanego bezpośrednio przez instytucje finansowe związane z producentem. W tej sytuacji mogą dodatkowo skorzystać z różnorodnych form promocji. Mercedes-Benz Leasing od kilkunastu lat wspiera sprzedaż pojazdów produkowanych przez koncern Daimler na polskim rynku. Swoim finansowaniem obejmuje wyłącznie pojazdy oraz ich wyposażenie dodatkowe i ubezpieczenie.

Stawiamy przede wszystkim na profesjonalną i przyjazną obsługę klienta dbając o fachowe doradztwo handlowe oraz finansowe. Na miejscu w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz nasi klienci mogą zapoznać się z pełną ofertą finansową jak również szybko i sprawnie załatwić wszelkie formalności związane z umową.

Na uwagę zasługuje tu oferta EU Leasingu, dzięki której nawet rozpoczynający działalność przedsiębiorcy mogą wziąć w leasing samochód dostawczy lub lekki samochód ciężarowy Mercedes-Benz na bardzo korzystnych warunkach. Dzięki środkom uzyskanym na ten cel z funduszy UE wysokość opłaty wstępnej może być zredukowana nawet do 0%.

Przedsiębiorcy przeznaczający większe środki na opłatę wstępną, mogą skorzystać z uproszczonej procedury akceptacji umowy, co naturalnie znacznie skraca czas załatwiania niezbędnych formalności. Oferty leasingowe, w zależności od preferencji naszych klientów sporządzane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Dla wielu przedsiębiorców bardzo ważnym aspektem umowy jest dodatkowo możliwość ustalenia niestandardowego harmonogramu płatności, uwzględniającego np. sezonowość przychodów, jak również możliwość dokonywania zmian w trakcie umowy.

Z myślą o firmach uzyskujących przychody w euro wprowadziliśmy umowy rozliczane w euro, eliminując dodatkowe ryzyko związane z różnicami kursowymi czy też nieodzownymi, jak w przypadku umów denominowanych, przeliczeniami walutowymi.

Strona 1 z 3