Dlaczego przemysł mleczarski coraz chętniej inwestuje w kogenerację?

artykuł sponsorowany

tedom.jpg

Coraz więcej zakładów w Polsce wybiera świadomie kogenerację bądź trigenerację. Oszczędność energii, redukcja kosztów za energię elektryczną, której ceny windują w górę, niskoemisyjne źródła energii, to jedne z wielu powodów, które przekonują coraz większe grono do inwestowania.

 

 

Etapy przetwarzania produktów mleczarskich, takie jak oczyszczanie czy pasteryzacja, pochłaniają duże ilości energii. Co więcej, produkty mleczarskie muszą być przechowywane w niskich temperaturach, aby utrzymać jakość przetworzonych towarów, co również wymaga doprowadzenia energii w postaci chłodu. Wraz z rozwojem technologii automatyzacji, energia elektryczna zyskuje większy udział w kosztach ogólnych. Ponieważ coraz więcej mleczarni staje się zakładami wieloproduktowymi, inwestowanie w moduły kogeneracyjne nabiera większego znaczenia.

Jednostki kogeneracyjne wytwarzają energię elektryczną oraz ciepło w skojarzeniu, które za pomocą chillera absorpcyjnego można zamienić w chłód. Jak już zostało wspomniane, przemysł mleczarski charakteryzuje się zapotrzebowaniem zarówno na ciepło, jak i chłód, dlatego zastosowanie trigeneracji jest wysoce opłacalne i przynosi wiele korzyści.

Zaspokajanie części potrzeb własnych mleczarni czyni ją w dużej mierze samowystarczalną i niezależną od rynku energetycznego. Ograniczenie kosztów, zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej, to kolejny powód przemawiający za kogeneracją.

Sporządzając analizy ekonomiczne zasadności inwestowania w kogenerację zauważalne są relatywnie szybkie stopy zwrotu inwestycji. Oczywiście w dużej mierze zależy to od konkretnego przypadku, między innymi od ceny energii elektrycznej, ceny gazu, profilu zużycia energii elektrycznej, zużycia ciepła, uzyskania premii gwarantowanej, zakresu prac związanych z zainstalowaniem jednostki i innych. Szacunkowo okres zwrotu wynosi od dwóch do pięciu lat.

Przykładem Spółdzielni, która zdecydowała się zainwestować w trigenerację jest OSM Włoszczowa, gdzie TEDOM Poland zainstalował agregat kogeneracyjny o mocy 1 MW zasilany LNG oraz chiller absorbcyjny o mocy 902 kW.

 

O zastosowaniu trigeneracji w przemyśle mleczarskim rozmawialiśmy z Ryszardem Piziorem – Prezesem Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.

Wloszczowa Ryszard Pizior
© włoszczowa (osm)

Co wpłynęło na podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowych źródeł zasilania zakładu na trigenerację?

Ryszard Pizior: Stabilność energetyczna jest podstawą funkcjonowania i rozwoju każdej firmy. Zużycie i koszty mediów dynamicznie rosły z roku na rok. Decyzja o wyborze trigeneracji zapadła po analizie naszego prognozowanego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Inwestycja we własne źródło energii była konieczna, bowiem napotkaliśmy problemy związane ze zwiększeniem mocy, zaś przekraczanie górnego poziomu wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wysokich kosztów.

Niezależność energetyczna i optymalizacja kosztów będą kluczowe dla dalszego rozwoju firmy i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Jakie są prognozowane oszczędności płynące z tej inwestycji?

Ryszard Pizior: Aktualnie, w bardzo niestabilnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie, po wybuchu wojny na Ukrainie, własne źródło energii elektrycznej i chłodu zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawami energii elektrycznej. Ponadto, inwestycja ta została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Możliwe jest również finansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych preferencyjną pożyczką z NFOŚiGW. Dodatkowo, po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej możliwe jest uzyskanie premii kogeneracyjnej.

Realizacją projektu zajmowała się firma TEDOM Poland. Jak ocenia Pan współpracę?

Ryszard Pizior: Firma TEDOM wygrała postępowanie przetargowe i realizowała projekt zgodnie z zawartą umową. Od samego początku rozpoczęcia współpracy, przebiegała ona bezproblemowo. Ogromne znaczenie ma zapewne jej duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów, profesjonalna kadra i zaangażowanie na każdym etapie realizacji projektu.

Cofnijmy się na chwilę wstecz. Czy podjąłby Pan tę samą decyzję i ponownie zainwestował w trigenerację, dlaczego ?

Ryszard Pizior: Możliwości w zakresie dywersyfikacji dostaw mediów są ograniczone i zależą od uwarunkowań każdej firmy. W naszym przypadku, przy ciągłym zapotrzebowaniu na energię elektryczną na poziomie min 1,5 MWh i chłód, trigeneracja jest optymalnym rozwiązaniem gwarantującym utrzymanie stałej produkcji najważniejszych linii technologicznych pracujących w systemie ciągłym.

W jaki sposób zachęciłby Pan właścicieli zakładów mleczarskich do zainwestowania w trigenerację?

Ryszard Pizior: Wiele zakładów mleczarskich w Polsce zainwestowało w kogenerację, niektóre są w trakcie realizacji takich przedsięwzięć. W większości przypadków są to jednak układy kogeneracyjne, które nie wykorzystują ciepła odpadowego do wytworzenia pożądanego w zakładach mleczarskich chłodu. Trigeneracja jest doskonałym sposobem dywersyfikacji dostaw mediów, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwością obniżenia kosztów.

 

Wielu przedsiębiorców obawia się inwestycji w kogenerację lub trigenerację ze względu na ograniczone fundusze. Istnieje wiele systemów wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, między innymi wspomniane dotacje państwowe NFOŚIGW, a także dotacje z programów wojewódzkich czy lokalnych. Możliwe jest również uzyskanie premii gwarantowanej dla jednostek do 1 MW. Ciekawą opcją jest bezpośrednie finansowanie przez firmę TEDOM, która w swojej ofercie posiada następujące modele:

  • operacyjny: TEDOM finansuje całą inwestycję. Klient kupuje ciepło oraz energię elektryczną po lepszych cenach oraz czerpie zyski z dzierżawy;
  • dzierżawy: TEDOM dostarcza na koszt własny jednostkę kogeneracyjną, klient płaci stawkę dzierżawy oraz stawkę usługi serwisowej, czerpiąc przy tym zyski ze sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła;
  • leasingu: TEDOM gwarantuje lepsze raty leasingu dzięki gwarancji wykupu jednostki kogeneracyjnej od banku.

Więcej informacji o możliwościach finansowania udziela dział handlowy TEDOM pod adresem e-mail: handel@tedom.com