1. Komunikaty
Polska

Tetra Pak redukuje emisje GHG w całym łańcuchu wartości o 20%

Źródło: Tetra Pak
Autor: Janusz Górski
© tetra pak

Tetra Pak zaprezentowała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2023, który podsumowuje postępy firmy w realizacji celów w tym zakresie. Opublikowany po raz 25. dokument obejmuje m.in. opis działań na rzecz transformacji systemów żywnościowych [1] z wytyczeniem czterech kluczowych ścieżek i celów przedstawionych na konferencji COP28. Informacje przedstawione w podsumowaniu zostały podzielone na pięć współzależnych obszarów: systemy żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat, środowisko naturalne, a także zrównoważony rozwój społeczny.

Raport zrównoważonego rozwoju Tetra Pak za rok 2023 [2] potwierdza, że w okresie minionych 5 lat firma uzyskała 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości [3] oraz 47% redukcję emisji GHG we własnej działalności operacyjnej [4]. Uzyskane wyniki przybliżają dostawcę rozwiązań do przetwarzania i pakowania żywności do realizacji celu polegającego na uzyskaniu neutralności emisyjnej działalności operacyjnej firmy do roku 2030 [5]. To także kolejny krok na drodze do realizacji długoterminowej ambicji firmy Tetra Pak, która we współpracy z dostawcami, klientami oraz innymi partnerami dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości do roku 2050 [6].

Istotnym osiągnięciem w raportowanym okresie było wprowadzenie na rynek aseptycznego opakowania kartonowego na żywność płynną z alternatywną barierą papierową, co przełożyło się na redukcję śladu węglowego tego opakowania o jedną trzecią (33%)[7] i przybliżyło Tetra Pak do realizacji ambicji stworzenia najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie[8]. Nowe opakowanie jest efektem prac badawczo-rozwojowych, w które firma zainwestowała 100 mln euro w samym tylko 2023 roku, zapowiadając dalsze coroczne inwestycje na podobnym poziomie w okresie kolejnych 5-10 lat.

– Chcąc zapewnić możliwość zrównoważonego wyżywienia rosnącej populacji świata w branży spożywczej coraz istotniejsza staje się współpraca. Dzięki globalnemu zasięgowi naszej firmy i kompleksowym rozwiązaniom mamy możliwość podejmowania wspólnych działań z partnerami w całym łańcuchu wartości: od rolników i producentów żywności, przez dostawców, aż po decydentów, konsumentów i innych interesariuszy. Mamy poczucie odpowiedzialności, która wiąże się z tą rolą, dlatego stale angażujemy się w proces transformacji światowych systemów żywnościowych – zależy nam na tym, aby stawały się bezpieczniejsze, bardziej odporne na zmiany, a jednocześnie bardziej zrównoważone – powiedział Adolfo Orive, Prezes i Dyrektor Generalny Tetra Pak. 

Raport Tetra Pak opisuje ponadto inne osiągnięcia firmy w roku 2023 oraz aktualne inicjatywy, których celem jest ochrona żywności, ludzi i planety. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się m.in.:

  • Zwiększenie tempa działań w obszarze recyklingu: ilość zebranych i przekazanych do ponownego przetworzenia opakowań kartonowych na całym świecie wzrosła o 7% w porównaniu do poziomu z 2022 roku, a wielkość wolumenu frakcji PolyAl (polimerów i aluminium) przekazanego do recyklingu wzrosła o 14%.

Jednym z projektów, które w sposób istotny przyczyniły się do uzyskania opisywanych wzrostów jest najnowsza linia do recyklingu kartonów po żywności płynnej, która w połowie 2023 r. została uruchomiona w Ostrołęce. Wspólny projekt Tetra Pak oraz Stora Enso o wartości prawie 30 mln euro pozwala potroić krajowe moce przetwórstwa tych opakowań z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Dzięki wysokiej wydajności linia zapewnia możliwość przyjęcia całego wolumenu kartonów sprzedawanych w Polsce, a także tych pochodzących z innych krajów regionu, w tym Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. W kolejnych latach Tetra Pak planuje przeznaczać nawet 40 mln euro rocznie na inwestycje związane z infrastrukturą recyklingową na całym świecie. 

  • Wybór zrównoważonych lokalizacji biurowych: Tetra Pak dąży do przenoszenia biur z przedmieść do zrównoważonych środowiskowo centralnych lokalizacji, położonych w zasięgu transportu publicznego oraz umożliwiających dojazd rowerem. Przykładem takich lokalizacji są biura w wielu krajach świata, w tym w Polsce, gdzie Tetra Pak wybrała nowoczesny biurowiec w warszawskim kompleksie Lakeside. Budynek otoczony zielenią na zewnątrz i wewnątrz spełnia najwyższe standardy środowiskowe i został zaprojektowany z myślą o minimalizacji śladu węglowego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Obiekt został wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie „Outstanding” oraz certyfikatem WELL na poziomie „Gold”.
  • Zwiększenie zasięgu programów dożywiania szkolnego: działania Tetra Pak w tym obszarze przyczyniły się do zapewnienia dostępu do mleka i innych odżywczych napojów 64 mln dzieci w 49 krajach.
  • ponowne wyróżnienie firmy w obszarze przywództwa w zakresie transparentności i wydajności korporacyjnej: po raz ósmy z rzędu firma Tetra Pak została wyróżniona oceną „A” za transparentność w zakresie ochrony lasów przez organizację CDP. Tetra Pak uzyskała ponadto ocenę „A-” w zakresie bezpieczeństwa wodnego, mimo raportowania tego obszaru po raz pierwszy.
  • Aktywne wdrażanie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Pełna treść raportu znajduje się w tym miejscu

[1] System żywnościowy obejmuje wszystkie elementy (środowisko, ludzi, nakłady, procesy, infrastrukturę, instytucje, rynki i handel) i działania, które odnoszą się do produkcji, przetwarzania, dystrybucji i marketingu, przygotowania i konsumpcji żywności, a także społeczno-ekonomiczne i środowiskowe wyniki tych działań. Źródło: Grupa zadaniowa wysokiego szczebla ds. globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego (HLTF) (un.org).
[2]  Rok obrotowy 2023 obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
[3] Zakresy 1, 2 i 3. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje z własnych lub kontrolowanych źródeł. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywanych przez jednostkę raportującą. Zakres 3 obejmuje wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy.
[4]  Zakresy 1, 2 oraz podróże służbowe. Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych. Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywanych przez jednostkę raportującą.
[5] Zakresy 1, 2 oraz podróże służbowe – w porównaniu do poziomu z roku 2019.
[6] Zakresy 1, 2 i 3 – w porównaniu do poziomu z roku 2019.
[7] Model Tetra Pak „Carton CO2 Calculator” w wersji 9 (ważny od 1 stycznia 2023 r.) zweryfikowany przez Carbon Trust™. Pomiar zgodny z modelem „cradle to grave” dla kartonu Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf z wykorzystaniem polimerów roślinnych w powłoce oraz barierze papierowej w porównaniu ze standardowym opakowaniem Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf. Zakres geograficzny: dane branżowe dla obszaru UE.
[8] Ambicją Tetra Pak jest stworzenie „najbardziej zrównoważonego opakowania na żywność na świecie”. Oznacza to projektowanie opakowań wykonanych z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, przyczyniających się do ochrony klimatu, zasobów i przywracania różnorodności biologicznej naszej planety; wkład w rozwój niskoemisyjnej, wygodnej i bezpiecznej produkcji i dystrybucji jako sposobu budowania odpornego na zmiany systemu żywnościowego zapewniającego pełny obieg surowców.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania