1. Komunikaty
Polska

Dlaczego nakrętki zostały przytwierdzone do opakowań?

Źródło: Pro-Karton
Autor: Janusz Górski
© pro-karton

Z początkiem lipca 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przytwierdzonych zakrętek. Obowiązek ten obejmie niektóre pojemniki na napoje o pojemności do 3 l, w tym kartony do płynnej żywności. Rozwiązanie to budzi wątpliwości wśród niektórych konsumentów. Warto więc wytłumaczyć, dlaczego jest wprowadzane.

Przytwierdzone zakrętki, zastosowane w butelkach z tworzywa sztucznego i kartonach do płynnej żywności, wynikają z implementacji do polskiego prawa unijnej dyrektywy Single-Use Plastic (SUP). Umożliwią lepszą ochronę środowiska naturalnego, w szczególności morskiego, przed przedostawaniem się drobnych, plastikowych odpadów do wód. Rozwiązane to zapobiegać ma śmieceniu oraz – co ważne – ułatwi przetworzenie wszystkich elementów opakowania. Zakrętki pozostaną do końca z nim połączone, nie ma więc ryzyka, że będą „odsiane” i stracone podczas procesu sortowania. W efekcie trafią z zużytym kartonem po płynnej żywności do recyklingu, gdzie z poszczególnych materiałów opakowania odzyskane zostaną surowce wtórne – zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton, podsumował: – Jako branża kartonów do płynnej żywności wspieramy rozwiązania, które umożliwią jeszcze bardziej wydajny recykling. Wprowadzenie przytwierdzonych zakrętek to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wierzę, że w ten sposób zminimalizujemy straty surowców i zwiększymy efektywność przetwarzania kartonów po mleku i sokach w Polsce. Dotychczas, wyrzucone oddzielnie zakrętki często trafiały do frakcji podsitowej, co uniemożliwiało ich przekazanie z sortowni do recyklera. Dzięki zmianie przepisów ten problem powinien się zmniejszyć, co powinno przełożyć się na jeszcze wyższe poziomy recyklingu.

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków. Fundacja powstała w 2011 r. w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne. 

Cele Fundacji ProKarton: 

• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności, 

• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności, 

• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności, 

• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi. 

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. 

Warte przeczytania