1. Komunikaty
Polska

Polska Izba Mleka odwiesza standard „bez GMO”

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Mając na uwadze licznie pojawiające się w ostatnim czasie zapytania, dotyczące możliwości certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”, Polska Izba Mleka podjęła decyzję o odwieszeniu programu certyfikacji z dniem 18.12.2023. Certyfikaty, które są ważne terminowo, zostaną reaktywowane.

Zgodnie z ustaleniami z jednostką certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. organizacje, które chcą kontynuować certyfikację na dotychczasowych zasadach, muszą przystąpić do audytu nadzoru do dnia 31.03.2024 w celu utrzymania ciągłości certyfikatu. Po tym terminie certyfikaty zostaną zawieszone, a w przypadku działań w okresie 3 kolejnych miesięcy wycofane. Po tym okresie proces certyfikacji będzie wymagał rozpoczęcia całej procedury od nowa.

W kwestiach szczegółowych dotyczących procesu certyfikacji prosimy o kontakt z przedstawicielem jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska, Michałem Kowańskim (tel. +48 783 878 345, mail: michal.kowanski@tuvsud.com).

Standard Polskiej Izby Mleka „Bez GMO”

Standard Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” został opracowany dla różnych obszarów łańcucha żywnościowego, poczynając od produkcji i dystrybucji pasz, poprzez żywienie zwierząt, aż do produkcji wyrobów spożywczych. Celem Standardu jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie produkcji żywności wolnej od GMO oraz wsparcie w realizacji wymagań prawnych. Do momentu zawieszenia procesu certyfikacji z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę certyfikacją było objętych ponad 150 firm: mleczarni, producentów oraz dystrybutorów pasz wolnych od GMO.

Warte przeczytania