1. Komunikaty
Polska

Mlekpol (SM) na konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie”

Źródło: Mlekpol (SM)
Autor: Janusz Górski
© mlekpol (sm)

Dobrostan bydła, oczekiwania współczesnych konsumentów, certyfikacja gospodarstw, ograniczenia w eksporcie – to główne tematy poruszane podczas panelu „Hodowla bydła. Mleko przyszłości”, odbywającego się w ramach konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie”. Nad zagadnieniami związanymi z warunkami życia zwierząt w kontekście opłacalności produkcji mlecznej wypowiadał się w jego trakcie m.in. Kazimierz Czernewski, Dyrektor Wydziału Skupu Mlekpol (SM).

Tegoroczna edycja konferencji „Narodowe wyzwania w rolnictwie” odbyła się 14 listopada w Warszawie. Wydarzenie już po raz jedenasty zorganizowała Grupa PTWP – wydawca m. in. portalu Farmer.pl. Agenda konferencji obejmowała 10 bloków tematycznych, odnoszących się do aktualnej sytuacji w polskiej branży rolnej.

Konferencja „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” stawia sobie za cel definiowanie wyzwań, przed jakimi stają rolnicy w szybko zmieniającej się rzeczywistości prawno-gospodarczej. Biorą w niej udział zarówno sami przedstawiciele branży, jak i eksperci – pracownicy naukowi, prezesi, dyrektorzy i managerowie firm, prezesi stowarzyszeń i fundacji. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i tworzenia rozwiązań, które pomagają sprostać wymogom prawa i oczekiwaniom rynku.  

Kazimierz Czernewski, Dyrektor Wydziału Skupu Mlekpol (SM), wziął udział w debacie pt. „Dobrostan zwierząt a opłacalność produkcji”. Pretekstem do tej dyskusji było wprowadzenie nowych płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”, dzięki którym można uzyskać wsparcie w realizacji określonych zobowiązań, wykraczających poza przyjęte normy. Uczestnicy debaty zastanawiali się m.in. nad tym, jak podwyższone standardy dobrostanu wpływają na cały łańcuch dostaw, w tym na konsumenta, który jest finalnym odbiorcą produktów mleczarskich.   

– Przy zmianach prawa dotyczących dobrostanu musimy pamiętać o rozważnym podejmowaniu decyzji – wszelkie zmiany bowiem niosą ze sobą koszty – społeczne i finansowe – które należy zrównoważyć. Dzisiaj około 80% gospodarstw w naszym kraju prowadzi hodowle krów na uwięzi, pozostaje więc pytanie, co w obliczu nowych przepisów należy z nimi zrobić – poddać likwidacji, czy dostosować do zmian, a jeśli tak – to skąd wziąć na to środki? – mówił Dyrektor Wydziału Skupu Mlekpol (SM).

Kazimierz Czernewski dodał także, że jego zdaniem żadna zmiana w przepisach nie powinna być rewolucją, a ewolucją, poprzedzoną promocją pewnych rozwiązań. Wskazywał ponadto na to, że struktura gospodarstw w wielu państwach UE jest podobna do polskiej i że dążenie do podniesienia poziomu dobrostanu jest potrzebne, jednak nie za wszelką cenę.

Podczas debaty poruszono również kwestie konsumenckie.

– Z badań wynika, iż około 20% polskich konsumentów deklaruje chęć zapłacenia wyższej ceny za produkty spożywcze wyprodukowane w zrównoważony sposób. Rzeczywistość jednak bywa różna, szczególnie w sytuacji, gdy portfel konsumenta szczupleje, np. przez inflację – zwracał uwagę Kazimierz Czernewski.  

Dyrektor Wydziału Skupu Mlekpol (SM) wskazał równocześnie wartości, na jakich wyjątkowo zależy Spółdzielni. Jakość, powtarzalność, bezpieczeństwo – to główne wyznaczniki określające dobry surowiec. Obok nich wymienić można wysoką zawartość tłuszczu i białka. Parametry te osiąga się m.in. zapewniając zwierzętom odpowiedni poziom dobrostanu.

– Jako Mlekpol realizujemy wiele projektów, np. wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka pracujemy nad mlekiem A2A2, mniej narażającym na wystąpienie tzw. nietolerancji. Jest ono określane jako mleko bardziej naturalne dla człowieka, o czym pewnie wkrótce będziemy edukować naszych konsumentów – mówił Kazimierz Czernewski.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania