1. Komunikaty

Bieluch (SM) ma nowego Prezesa Zarządu

Źródło: Forum Mleczarskie za BIeluch (SM)
Autor: Janusz Górski
© bieluch (sm)

Od 28 września br. funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie pełni Paweł Rysak. 
Obecny Prezes urodził się w Krasnymstawie w 1980 r. Ukończył 5-letnie studia dzienne na Akademii Rolniczej w Lublinie, na Wydziale Techniki Rolniczej (późniejszy Wydział Inżynierii Produkcyjnej), na kierunku Inżynieria Żywności. W trakcie trwania studiów ukończył kurs i otrzymał tytuł audytora wewnętrznego. Pracę magisterską obronił w 2005 r. otrzymując tytuł magistra-inżyniera, a jej tematem była: Gospodarka wodno – ściekowa w branży mleczarskiej. 

We wrześniu 2006 r. rozpoczął staż w Spółdzielni Biomlek. Od 1 stycznia 2007 r. rozpoczął pracę na stanowisku Kierownik Działu Proszkownia – Kierownik Zmiany. W 2021 r. uzyskał awans na Zastępcę Kierownika Produkcji oraz Kierownika Działu Aparatownia oraz Działu Proszkownia. W ciągu tych prawie 17 lat pracy zaprojektował i przeprowadził modernizację Działu Proszkownia, wprowadził wiele własnych rozwiązań, zaprojektował i nadzorował remont magazynu proszku (regały), wprowadził system oszczędności wody, a co za tym idzie i ścieków poprzez gromadzenie wody wtórnej na Działach Aparatownia i Proszkownia i jej dalszym wykorzystaniu na wszystkich działach produkcyjnych. Ponadto wprowadził system oszczędności energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej na działach produkcyjnych poprzez szkolenie pracowników, kierowników poszczególnych działów produkcyjnych oraz wprowadzenie metod oszczędzania i ich realizację. Na działach Aparatownia, Twarożkarnia, Odbiór Mleka oraz Mlekownia skutecznie przeprowadził optymalizację pracy doprowadzając w rezultacie do zmniejszenia obsady na poszczególnych zmianach i stanowiskach. Wypracował oraz wdrożył technologię produkcji proszków mlecznych z koncentratu WPC 80, maślanki niezagęszczonej, koncentratów maślanek o różnym stopniu zagęszczenia oraz koncentratów mleka odtłuszczonego o różnym stopniu zagęszczenia. Od kwietnia 2018 r. był aktywnym członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Bieluch (SM) w Chełmie, pełniąc również funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

Ostatnie wiadomości o firmie