1. Komunikaty
Polska

Duńsko-Polski sojusz na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© pim

Polska Izba Mleka wraz z Ambasadą Królestwa Danii mają ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztat będący częścią duńsko-polskiego sojuszu na rzecz zrównoważonej produkcji mleka i przetworów mlecznych. Kolejne spotkanie odbędzie się 31 maja w Ambasadzie Królestwa Danii przy ul. Marszałkowska 142 w Warszawie w godzinach 9-14.

W trakcie warsztatów Duński Instytut Technologiczny oraz duńskie firmy zaprezentują swoje rozwiązania i doświadczenia w produkcji mleczarskiej. Wspólny lunch networkingowy będzie okazją dla obu stron do lepszego zapoznania się, wymiany poglądów, wyzwań i omówienia rozwiązań dla obecnych wyzwań w polskim sektorze mleczarskim:

·  Jak poradzić sobie z rosnącymi kosztami pracy i energii? Wdrażanie nowych technologii lub modernizacja sprzętu w celu poprawy efektywności.

·  Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w liniach przetwórstwa spożywczego w celu minimalizacji zużycia energii i optymalizacji - zarówno w wykorzystywaniu oraz poprawy jakości surowców, ułatwienia ponownego wykorzystania wody i redukcji odpadów w kierunku bio-gospodarki cyrkularnej.

·  Efektywne wykorzystanie zasobów, w tym optymalizacja wody i pasz. Jakie są wyzwania i bariery?

Sesje będą tłumaczone symultanicznie, a sesje i lunch networkingowy będą wsparte poprzez bezpośrednie tłumaczenie przy każdym stole. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy o przesłanie: 

- imienia i nazwiska, 

- adresu mailowego, 

- numeru kontaktowego oraz 

- zajmowanego stanowiska osoby uczestniczącej na adres mailowy kruszewska@izbamleka.pl.

Termin zgłoszeń: 26 maja. Informujemy, iż liczba miejsce jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów dostępny jest pod adresem https://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2023/05/31-maja-Produkcja-Mleka-i-Nabia%C5%82u-Du%C5%84sko-Polski-sojusz-na-rzecz-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju-produkcji.pdf 

 

Warte przeczytania