1. Komunikaty

Skierniewice (OSM): Masło extra

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Monika Czaplicka

Masło to jeden z podstawowych produktów spożywczych, które codziennie gości na naszych stołach. Zaliczane jest do tzw. „zdro­wych tłuszczów”, które regenerują i koordynują poziom skład­ników odżywczych w organizmie człowieka. Masło z mleczarni Skierniewice (OSM) trafia na półki lokalnych sklepów tak, by klien­ci codziennie mogli cieszyć się jego smakiem i aromatem.

Masło trafia nawet w najdalsze strony naszego kraju, gdzie do­ceniane jest jako jeden z wyro­bów najlepszej jakości. Między innymi za to Polska Izba Pro­duktu Regionalnego i Lokalnego uhonorowała skierniewickie masło Certyfikatem „Jakość i Tradycja”. To szcze­gólne wyróżnienie, pozwala promować masło jako jeden z najlepszych produktów Skiernie­wice (OSM).

Spółdzielnia wspiera działalność gospodarstw rolnych prowadzących działalność na terenie powia­tu skierniewickiego, łowickiego, żyrardowskiego i rawskie­go. To właśnie dzięki nim i ich ciężkiej pracy, każdego dnia można cieszyć się produktami mlecznymi, które można znaleźć na pół­kach „rodzimych” sklepów. Masło Skierniewickie gości na stołach już od co najmniej trzech pokoleń i jest jednym z „ fundamentów” Mleczarni.

Opakowanie: 200 g.

Ostatnie wiadomości o firmie