1. Komunikaty

Spółki Danone publikują pierwszy wspólny Raport wpływu

Źródło: Danone
Autor: Monika Czaplicka
© danone

Tworzymy razem zdrowszą przyszłość przez wkład w rozwój kraju: 60 mln zł przeznaczonych na działania społeczne, istotna zmiana nawyków żywieniowych Polaków na bardziej prawidłowe, 70 inicjatyw społecznych realizowanych przez pracowników każdego roku i wkład w gospodarkę Polski w wysokości 2,85 mld zł – to tylko wybrane efekty działań grupy spółek Danone podsumowane w opublikowanym właśnie Raporcie wpływu.


Danone w Polsce tworzą liderzy w kategoriach wartościowych produktów: Danone (świeże produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywienie medyczne). Wszystkie spółki realizują strategię podwójnego zobowiązania – wraz z rozwojem biznesu, troszczą się o kwestie społecznie istotne. Grupę spółek Danone łączy także wspólna misja: niesienie zdrowia przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe, która determinuje działania spółek we wszystkich obszarach działalności. Stworzony po raz pierwszy, wspólny dla wszystkich spółek Danone Raport wpływu, pokazuje rezultaty działań firm w trzech kluczowych obszarach: gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska.
Rozwijając się, dbamy o rozwój otoczenia
– Wyniki finansowe, jakie osiągają spółki Danone, generują rocznie 2,85 mld zł w polskiej gospodarce. Jest to kwota równa 30% wydatków przeznaczonych w budżecie państwa na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2017 r. Każdego roku spółki Danone zasilają budżet Państwa 55 mln złotych, co jest równe rocznym kosztom dopłat rządowych do zalesiania gruntów.
– Danone w znaczący sposób stymuluje polską gospodarkę. Za łączną wartość wynagrodzeń wygenerowanych przez spółki, czyli 630 mln zł, można byłoby kupić blisko 8% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w Warszawie, a dzięki działalności spółek Danone utrzymano w gospodarce 14 586 miejsc pracy, czyli liczbę etatów, która pozwoliłaby na redukcję bezrobocia w Warszawie o połowę – mówi Rafał Rudzki z Deloitte.
Poprzez opłaty i podatki, spółki Danone wspierają dodatkowo finansowanie wielu zadań z zakresu inwestycji publicznych: infrastrukturę, ochronę środowiska, zdrowie czy edukację. Przykładem jest gmina Jeleśnia, w której wartość odprowadzanych przez spółki podatków i opłat, 2 mln zł, pokryłaby 100% planowanych wydatków gminy Jeleśnia na drogi publiczne gminne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Współpracując z krajowymi dostawcami, spółki Danone starają się podejmować działania wpływające w sposób bezpośredni na ich rozwój. Specjalnie dla dostawców mleka stworzony został program Nowe Pokolenie Rolników, który umożliwia im zdobycie nowych kompetencji, a także optymalizację funkcjonowania gospodarstw. Długofalowa współpraca to kolejna charakterystyczna cecha relacji z partnerami spółek – większość dostawców warzyw i owoców do posiłków BoboVita, z którymi współpracuje Nutricia, jest związanych ze spółką od ponad 10 lat.
One planet. One health
W ciągu ostatnich 15 lat spółki Danone przeznaczyły na realizację projektów społecznych 60 mln złotych. Obok programów związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz edukacją żywieniową, Danone angażuje się również w długofalowe inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego wychodząc z założenia, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety.
– Wierzymy, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety. Jako firmy odpowiedzialne społecznie, spółki Danone działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i podejmują inicjatywy, które mają na celu ochronę środowiska w obszarach bezpośrednio związanych z ich działalnością. Woda, jest jednym z najważniejszych obszarów. Dlatego podejmujemy liczne wysiłki, aby chronić jej cenne zasoby przez opracowywanie programów retencyjnych, przez sadzenie drzew i rozwiązania, które optymalizują jej zużycie na poziomie operacyjnym – mówi Frédéric Guichard, Dyrektor Generalny Żywiec Zdrój, który odpowiada również za współpracę i integrację spółek Danone w Polsce.
Kontynuacją codziennego zaangażowania spółek Danone na rzecz ekologii są zobowiązania dotyczące ochrony klimatu ogłoszone w Raporcie wpływu. Zgodnie z nimi grupa spółek Danone zobowiązuje się do:
• pracy nad rozwojem opakowań poprzez poszukiwanie nowoczesnych materiałów pochodzących ze źródeł alternatywnych;
• budowania jeszcze lepszych, bardziej odpowiedzialnych praktyk w zakresie gospodarowania wodą i ochrony zasobów wodnych;
• promowania zrównoważonego podejścia do rolnictwa, które chroni i szanuje ludzi, troszczy się o planetę, a także dba o dobrostan zwierząt.