1. Kampanie
  2. Marketingowe
  3. Grupa Mlekovita

Masło Polskie

Reklama Masła Polskiego z zimy 2013 roku to element zdywersyfikowanej produktowo wielkiej kampanii produktów mleczarskich. To także jedna z nielicznych kampanii mających wspierać konsumpcję masła.