Seminarium firm CSK, Ecolab i Tewes-Bis dla Lubelszczyzny

15 maja 2015 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się seminarium firm: CSK food enrichment, Ecolab i Tewes Bis. Zaproszono 64 osoby z 15 mleczarni województwa lubelskiego.

15 maja 2015 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się seminarium firm: CSK food enrichment, Ecolab i Tewes Bis. Zaproszono 64 osoby z 15 mleczarni województwa lubelskiego. W toku pierwszej prezentacji, Tomasz Ziółkowski z CSK zwrócił uwagę na kultury bezpośrednie do produkcji twarogu oraz kultury do zakwasu roboczego. Zakwas z jednej strony wymaga matecznikowania, dodatkowego mycia, zapewnienia odpowiedniej temperatury, z drugiej strony zaś dobierając właściwe aktywne bakterie możemy skrócić fazę adaptacyjną (przystosowania bakterii do nowego środowiska), dalej szybko obniżyć pH w kotle i skrócić proces. Tomasz Ziółkowski zwrócił uwagę na to, że przy niskiej koncentracji bakteriofagów w powietrzu należy mieć wzorcową matecznikownię – wejście z zewnątrz (nie z hali), zmieniać odzież, prowadzić dezynfekcję obuwia, zapewniać czystość i suchość pomieszczeń, niewielkie ciśnienie sterylnego powietrza i ograniczyć liczbę osób uprawnionych do wejścia do minimum.

Michał Dębiec, Territory Manager Food and Beverage Poland w Ecolab przybliżył postęp we wdrażaniu w Polsce metody Airspexx. Airspexx jest opatentowaną metodą dezynfekcji powietrza eliminującą unoszące się pleśnie i bakterie zanim wejdą w kontakt z produktem. Aplikowany jest w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych. Zastosowanie uzyskuje w systemach uzdatniania powietrza i oczyszczania systemów wentylacyjnych. W efekcie otrzymujemy znaczącą redukcję liczby mikroorganizmów, strat, mniejszą liczbę reklamacji, większą kontrolę mikrobiologiczną i warunki clean room. Nie trzeba stosować tradycyjnych metod i nie ma przestoju produkcyjnego.
W przedstawionym case studies pokazano kalkulacje wydatków i korzyści dla rozlewu jogurtu i śmietanki w pojemniki 1 l, 3 l, 5 l i 10 l, przy zastosowaniu dwóch modułów AF w obszarze pakowaczek. Po okresie dwóch tygodni ustabilizowano wyniki badań mikrobiologicznych. Ilość zużywanego produktu chemicznego to 30 ml/h/ dyszę przy 180 h pracy miesięcznie. Koszt to 50 tys. zł.

Airspexx działa już u 14 klientów w branży mleczarskiej: 9 instalacji AL i 5 instalacji do urządzeń pakujących. Kolejne instalacje w trakcie wdrażania.