XVI Seminarium Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka Techmilk

XVI Seminarium Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka Techmilk odbył się w dniach 17-20 lutego 2015 roku. Uczestniczyły w nim 143 osoby z 83 zakładów mleczarskich. W gronie dostawców usług znalazło się 218 osób, z których część przedstawiła swoje rozwiązania na 49 stanowiskach ekspozycyjnych. Razem z organizatorami, przedstawicielami mediów i studentami było to ponad 400 osób. Partnerem wydarzenia była Polska Izba Mleka. Współgospodarzem była firma Trepko.

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander powitał wszystkich zgromadzonych, a Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. podsumował sytuację na rynku mleczarskim. Wskazał m.in.: wysoką produkcję masła i śmietany i omówił historyczne wyniki eksportu na poziomie ok. 1,8 mld euro. Mniejszy o 3% eksport dotyczy jogurtu oraz mniejszy o 2% – serów. Szansą w obecnej sytuacji eksportowej na Wschodzie mogą być zdaniem Waldemara Brosia produkty bezlaktozowe. Optymistyczne akcenty płyną też z globalnej aukcji Fonterry.