III Forum FMCG: Starcie o serca, umysły i… półkę

W dniach 26-27 listopada 2013 w Hotelu Marriott odbyła się kolejna edycja konferencji „A Brand” pod tytułem „Starcie o serca, umysły i… półkę”. W konferencji wzięli udział czołowi reprezentacji branży FMCG zarówno w statusie mówców, analityków rynku jak również przedstawicieli sieci handlowych. Organizatorem konferencji była firma Blue Business Media, a partnerem medialnym m.in. Forum Mleczarskie, Media Branży Nabiałowej.

W imieniu sektora mleczarskiego w układzie chronologicznym swoje prezentacje przedstawili: Edward Bajko, Prezes Zarządu Spomlek (SM), Piotr Nagalski, Dyrektor Marketingu, Hochland Polska i Adrianna Sapińska, Dyrektor Marketingu Grupy Mlekovita.

Edward Bajko w swoim wystąpieniu na temat „Zastosowania segmentacji klientów w strategii marketingowej i sprzedażowej”, podkreślał, iż znajomość i stosowanie w praktyce segmentacji jest istotnym elementem wszelkich działań marketingowych. To, co w tym procesie jest ważne to indywidualizm potrzeb klienta oraz jego emocje w kontekście danego produktu i marki. Współcześnie tworzone produkty nie powstają tylko i wyłącznie dlatego, że klient chce zaspokoić swoje potrzeby, ale także dlatego, iż odpowiadają indywidualnym potrzebom i budzą określone emocje wiarygodną marką. Jak podkreślał Prezes Bajko „rezultatów sprawności marketingowej i produktowej nie mierzy się ilością wdrażanych na rynek produktów, ale lojalnością i zadowoleniem klientów. Klienci chcą dokładnie tego, czego chcą, ale pamiętajmy – chcą różnych rzeczy w różnym czasie i w zależności od okoliczności. Musimy rozumieć swojego klienta i jego potrzeby, a wygrywa ten, kto szybciej i lepiej tą wiedzę posiądzie i zastosuje w praktyce. Żadna firma nie może być wszystkim dla każdego i działać w kierunku anonimowych odbiorców.

Piotr Nagalski, Dyrektor Marketingu Hochland Polska przedstawił prezentację pt.: „Strategie budowania marki, by wygrać serca i umysły konsumentów, portfele nabywców oraz wsparcie detalistów”. W swoim wystąpieniu Piotr Nagalski podkreślił, iż współczesny marketing znajduje się pod dużą presją zmiany świata, rosnącej świadomości i oczekiwań konsumentów. Istnieje silna potrzeba zmiany w samym sposobie rozumowania i działania marketingu. Dzisiaj najważniejszą istotą marketingu powinno być budowanie relacji z konsumentami na bazie koncepcji „value based marketing”, która opiera się na zrozumieniu konsumenta i przełożenie tej wiedzy na ich potrzeby, antycypowaniu oraz kreowaniu tych potrzeb. Szanse na sukces mają firmy, które potrafią wpisać „produkt” zarówno w umysł jak i serce konsumenta. W budowaniu siły marki element emocjonalnego zaangażowania klienta odgrywa istotną rolę. Piotr Nagalski podkreślał, iż skuteczną istotą działań marketingu jest prowadzenie zintegrowanych kampanii marketingowych oraz poszukiwanie wielu źródeł przewagi rynkowej. Warte zapamiętania są słowa: – Sukces rynkowy należy mierzyć w trzech wymiarach: konsumenta, nabywcy/shopper’a oraz detalisty (koncepcja Triple win). Bez sukcesu w punkcie sprzedaży nie ma sukcesu na rynku i musimy być świadomi, iż prowadzenie jakiejkolwiek placówki handlowej to też biznes, którego celem jest też zarabianie. Dlatego tak ważna jest wzajemna współpraca i relacja.

Adrianna Sapińska, Dyrektor Marketingu Grupy Mlekovita, przygotowała prezentację na temat „Elementy wpływające na migrację konsumentów pomiędzy markami, co wpływa na lojalność konsumentów” oraz przedstawiła główne kierunki działań firmy, jako klucz do sukcesu w rozwoju rynkowym. Autorka prezentacji podkreślała strategiczną rolę polskości w promowaniu portfolio produktów, rolę innowacji w zarządzaniu kategorią oraz konieczność ciągłego podnoszenia poprzeczki w prowadzanych działaniach. Jak podkreślała prelegentka istotą wszelkich działań marketingowych jest budowanie silnych, rozpoznawalnych i akceptowanych przez klientów marek, bowiem marka jest najtrwalszym i najcenniejszym aktywem firmy. Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem kończącym wystąpienie, iż tylko „silna marka zarządza zyskiem”.