Spotkanie branży mleczarskiej z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Januszem Kowalskim w siedzibie KZSM Zw. Rew.

Spotkanie odbyło się 14 czerwca i dotyczyło najtrudniejszych aspektów działania zakładów mleczarskich.

Copyright: forummleczarskie