Polska Izba Mleka i Ambasada Królestwa Danii w sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju produkcji

Ambasada Królestwa Danii w Polsce przy współpracy z Polską Izbą Mleka, w dniu 31 maja w siedzibie Ambasady Królestwa Danii w Warszawie, zorganizowała warsztaty będące częścią duńsko-polskiego sojuszu na rzecz zrównoważonej produkcji mleka i przetworów mlecznych.

wszystkie zdjęcia: copyright: polska izba mleka.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób, w tym Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii, Jeppe Juul Petersen - Regionalny Team Leader w Europie Środkowej i Wschodniej ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie, Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka i Wiceprezes COGECA, Lars Krusell – Starszy konsultant i magister nauk o żywności z Duńskiego Instytutu Technologicznego, przedstawiciele duńskich firm oraz przedstawiciele polskich spółdzielni mleczarskich i firm działających w branży mleczarskiej.

Warsztaty otworzył Ambasador Królestwa Danii, następnie głos zabrał Jeppe Juul Petersen, witając wszystkich uczestników.

Po wprowadzeniu, Agnieszka Maliszewska przedstawiła zakres działalności Polskiej Izby Mleka, omówiła współpracę z Ambasadą nawiązując do wspólnie organizowanych warsztatów i spotkań z grudnia zeszłego roku oraz marca tego roku. Podjęta współpraca dała podłoże do stworzenia Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka, którego członkowie spotykają się cyklicznie omawiając najważniejsze zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Spotkania te dają możliwość wymiany doświadczeń, a także poszerzenia wiedzy między innymi w kwestii zmian w przepisach krajowych i unijnych.

Następnie głos zabrał Lars Krusell, który nadmienił że Duński Instytut Technologiczny (DTI) jest niezależnym instytutem badawczo-rozwojowym non-profit. W swoim wystąpieniu mówił o wykorzystywaniu postępu technologicznego z korzyścią dla przemysłu i społeczeństwa poprzez rozwój, doradztwo i edukację, technologię magazynowania energii oraz efektywnym wykorzystywaniu źródeł jej pozyskiwania. Jednym z przykładów wprowadzanych zmian w duńskim przemyśle było wykorzystanie drukarki 3D, dającej większe możliwości między innymi przez swobodę projektowania oraz szybkość produkcji.  

Kolejnym elementem warsztatów były wystąpienia przedstawicieli duńskich firm.

Grupa Vilofoss jest światowym liderem w sektorze premiksów i odżywek. Vilofoss jest jednym z najbardziej produktywnych, konkurencyjnych oraz wydajnych pod względem zasobów i zrównoważonych producentów rolnych na świecie. Firma współpracuje z rolnikami i wspiera ich produkcję zwierzęcą od ponad 80 lat. Wiedza i doświadczenie jakie posiada, zostały zdobyte dzięki wieloletnim badaniom i rozwojowi w sektorze żywienia wszystkich grup zwierząt.

Po prezentacjach duńskich firm miał miejsce lunch networkingowy wraz ze „speed-dating” w grupach przy udziale tłumaczy, dzięki czemu uczestnicy mogli bezpośrednio nawiązać kontakt i wymienić się wiedzą oraz doświadczeniami.

Paweł Wyrzykowski, starszy analityk sektora Food & Agri w Banku BNP Paribas, mówił o polskim i duńskim sektorze mleczarskim. Porównując dane z obu tych krajów przekazał wiele istotnych z punktu widzenia duńskich firm informacji chcących wejść lub poszerzyć swoją działalność w Polsce. Dla przykładu produkcja mleka w Polsce w 2021 roku była niemal 3-krotnie większa niż w Danii. Wspomniał również o zmianach jakie zachodzą na rynku, chociażby przez wprowadzanie przez sieci handlowe ankiet skierowanych do spółdzielni z pytaniami o wykorzystywanie wody, energii i innych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, na które branża musi być przygotowana.

- Dzisiaj właśnie zakończyliśmy naszą pierwszą aktywność związaną z niedawno sformułowanym polsko-duńskim sojuszem na rzecz zrównoważonej produkcji mleka i przetworów mlecznych. Jestem bardzo zadowolony widząc jak uczestnicy składający się z duńskich firm i polskich przetwórców żywo udzielali się w dyskusjach. To pokazuje, że duńska Ambasada w Warszawie oraz Polska Izba Mleka dzięki współpracy mogą odpowiedzieć na bardzo ważne pytania i omówić kwestie z sektora nabiału. Jest to ważne zarówno z naukowego punktu widzenia jak i przedsiębiorczego, ponieważ w ten sposób odpowiadamy na współczesne wyzwania takie jak chęć zmiany produkcji na bardziej zrównoważoną czy ochrony klimatu. I mimo, że oba te kraje, Polska i Dania, są członkami Unii Europejskiej i stosują się do strategii „Od pola do stołu” to i tak mamy inne spojrzenie na sektor mleczarski, dlatego warto jest wymienić się doświadczeniami i wiedzą dla naszego wspólnego dobra. Czekamy na wrześniowe warsztaty w Białymstoku i mamy ogromną nadzieję, że to spotkanie, będzie równie udane jak dzisiejsze – podsumował warsztaty Jeppe Juul Petersen, Regionalny Team Leader w Europie Środkowej i Wschodniej ds. Żywności i Rolnictwa.