Smaki Regionów, 24-26 września 2022 r. Poznań

Smaki Regionów to wydarzenie równoległe do targów Polagra. Wszystkie zdjęcia: forum mleczarskie