28. Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim Innodairy

Skuteczny rozwój przedsiębiorstw w dużej mierze uwarunkowany jest swobodnym przepływem wiedzy i informacji o możliwościach innowacyjnych. Ta idea stanowi główną przesłankę organizacji Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim Innodairy, które odbyło się w dniach 30 maja – 3 czerwca 2022 r. Głównym organizatorem Sympozjum jest Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.