Lazur (SZGPR): 90 lat spółdzielni okazją do spotkania i świętowania

– Sukcesu firmy nie byłoby bez uporu i konsekwencji spółdzielców, pracy całych pokoleń, które budowały wiarygodność, prestiż i markę zakładu – powiedział Jerzy Krzak, Prezes Zarządu mleczarni Lazur (SZGPR)

– Sukcesu firmy nie byłoby bez uporu i konsekwencji spółdzielców, pracy całych pokoleń, które budowały wiarygodność, prestiż i markę zakładu – powiedział Jerzy Krzak, Prezes Zarządu mleczarni Lazur (SZGPR). – Przypomnę, że w 1997 r zdecydowano, że w skalmierzyckiej mleczarni będzie produkowany wyłącznie ser rokpol. Aby odróżnić nasz ser w od innych wyrobów tego gatunku postanowiono mu nadać nazwę Lazur pochodzącą od charakterystycznej barwy pleśni. Dziś Samodzielny Związek Grup Producentów Rolnych to firma, w której zatrudnionych jest blisko 180 pracowników. Lazur (SZGPR) prowadzi również działalność hotelarsko-gastronomiczną, z restauracją i trzygwiazdkowym hotelem. Firma jest mecenasem wielu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych.

Prezes Zarządu dodał: – Słowa najwyższego uznania pragnę przekazać rolnikom, producentom mleka, będącym udziałowcami spółdzielni. Serdecznie dziękuję Wam, za codzienną, ciężką pracę.

Gość uroczystości, Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas wystąpienia podkreślił: – Cieszę się, że spółdzielnia ma taki charakter, że nie odchodzi od tej formy organizowania się rolników. Chciałbym, aby również w najbliższych latach spółdzielczość była odpowiedzią na wszystkie trudności, przed jakimi stoi rolnictwo w Polsce i Europie. Ubolewam, że w wielu tych największych spółdzielniach, ten wyróżnik jest tylko atrapą i ozdobnikiem. Spółdzielczość to autentyczny ruch, gdzie rolnicy są najważniejsi. Chciałbym, aby tak działała również spółdzielczość w Polsce. Spotykam się z przedstawicielami firmy od wielu lat – powiedział Minister zwracając się do Zarządu – Dostarczacie ludziom poczucie luksusu. Chcę, aby najbliższe lata były latami dobrymi dla Polski, latami – gdzie wolni od wojen – choć poddani międzynarodowej konkurencji, będziemy mogli sprawiać, że polskie rolnictwo oparte na zaradności, przedsiębiorczości i pracowitości polskich rolników przyniesie efekty, że rozwiążemy te problemy, z którymi się stykamy dziś. Serdecznie pozdrawiam wszystkich dostawców i pracowników. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobrze służycie naszej kochanej Ojczyźnie.

Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. dodał: – Dziękuję za to, co robicie, życzę nowemu, młodemu Zarządowi dobrych inicjatyw, rozwoju spółdzielni, rozwijania rynków zagranicznych i zdobywania konsumentów w kraju. Dziś mleczarstwo jest chlubą naszego kraju. Jesteśmy 4. producentem mleka w Europie, 6. Producentem sera na świecie, 4. producentem mleka w proszku i masła w UE. Mamy najlepsze technologie. Spółdzielczość swój początek wzięła na tej ziemi. W 1882 r. powstała Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia Mleczarska, potem Kowalew i Kościan. 90% spółdzielni w tamtych czasach powstawało na tej ziemi.

– Przychody rolników w tym roku nie powinny być niższe niż w roku ubiegłym. Ten rok jest rokiem spokojnym, stabilnym – dodał Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.