Konferencja Naukowo-Techniczna: O energii dla mleczarstwa

W dniach 3-6 września 2018 roku, w pięknie odtworzonym Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim, obradowała XXXVII Konferencja nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem”. Inicjatorem i pomysłodawcą tej najdłużej trwającej imprezy poświęconej w latach 1982-2018 zagadnieniom gospodarowania energią i środowiskiem w przetwórstwie żywności był prof. dr hab. inż. Janusz Budny, przewodniczący Komitetów Organizacyjnych od I do XXXV-tej Konferencji. Obecnie Konferencji przewodniczy prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, natomiast organizacji podjęła się dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM. Szczególnie ważną rolę przy organizacji konferencji odegrał Gospodarz Regionalny – Edward Bajko, Prezes Zarządu Spółdzielczej w Spomlek (SM) w Radzyniu Podlaskim.

Konferencja patronuje działaniom w kierunku racjonalizacji gospodarki energią i związaną z nimi gospodarką środowiskiem. Pozwala również nawiązywać kontakty biznesowe, zgodnie z mottem konferencji „łączyć tych, którzy potrzebują, z tymi którzy potrafią”. U jej zarania było to głównie mleczarstwo, obecnie konferencja obejmuje szerzej pojmowaną gospodarkę

żywnością. Prezentowane podczas obrad referaty wydawane są w formie materiałów konferencyjnych i stanowią znaczną już bibliotekę zachęcającą uczestników do racjonalnej gospodarki energią oraz troskę o zachowanie środowiska naturalnego.

W ostatnich latach Konferencja stanowiła spotkania merytoryczne, ale równocześnie zaczęła budzić troskę i potrzebę „poszanowania energii”. Pojęcie to wykracza znacznie poza wąskie technicznie określenie „zużycia energii”. Wzbudza bowiem potrzebę działania nie tylko w obszarze technicznym, ale być może głównie w obszarze społecznym i etycznym, a więc cywilizacyjnym.