1. Know-How
  2. Eneria CAT Polska

Eneria CAT Polska wszystkich: 1

Układy kogeneracji dla mleczarni Piątnica (OSM)

Dążenie do modernizacji i zapewnienia alternatywnego źródła zasilania stanowi priorytetowy element rozwoju współczesnych firm produkcyjnych. Zobacz efekt pracy inżynierów Eneria CAT Polska dla mleczarni Piątnica (OSM). Przedsięwzięcie obejmowało budowę nowej wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej opartej na silnikach CAT. Model agregatu: 2 x Caterpillar G3512E, 1 x Catterpillar G3516H. Moc łączna: 4 MWe. Typ gazu zasilającego: gaz ziemny, wysokometanowy typu E.

pokaż