1. Aktualności
  2. Polska
Polska

ZPPM proponuje zjednoczyć organizacje mleczarskie

Źródło: ZPPM
Autor: Janusz Górski
© zppm

Władze ZPPM wystosowały do KZSM Zw. Rew. propozycję utworzenia jednej, silnej organizacji mleczarskiej. Poniżej przytaczamy jej tekst:

„Szanowni Państwo, Członkowie i Władze Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich!

W związku ze zmianami, jakie zachodzą we władzach Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, pojawia się niepowtarzalna okazja do ukształtowania na nowo reprezentacji polskiego mleczarstwa.

Jako pomysłodawca i pierwszy przewodniczący Porozumienia dla mleczarstwa jestem przekonany, że dla polskich spółdzielni mleczarskich i firm zajmujących się przetwórstwem mleka wobec coraz gorszych perspektyw rynkowych, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym, prawdziwą wartością dodaną byłoby powstanie jednej, silnej organizacji branżowej.

Obok trudnej sytuacji rynkowej mamy do czynienia z szeregiem wyzwań, które w najbliższej przyszłości w istotny sposób wpłyną na kondycję spółdzielni i firm mleczarskich. Myślę tutaj o kwestiach związanych z objęciem systemem kaucyjnym opakowań po mleku i jego przetworach, ograniczenie marek własnych, wprowadzenie raportowania pozafinansowego ESG, rozpoczęcie obowiązywania rozporządzenie PPWR czy też obowiązywanie opłat na rzecz Funduszu Ochrony Rolnictwa. Tych wyzwań będzie przybywać i dotyczyć będą zarówno spółdzielni, jak i zakładów prywatnych, bez różnicy.

Dlatego czas już zakończyć podział wśród organizacji mleczarskich, który stanowi ewenement na skalę europejską. Zwracam się do Państwa, jako członków Władz KZSM, o podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu jednoczenia wszystkich organizacji naszej branży.

Gdyby jednak w Państwa gronie znalazły się podmioty nie podzielające idei stworzenia jednej, silnej reprezentacji polskiego mleczarstwa, to chciałbym serdecznie zaprosić do naszego Związku wszystkie te spółdzielnie, których władze widzą konieczność zajęcia się realnymi problemami polskiego mleczarstwa, w sposób profesjonalny i nowoczesny. W ZPPM głos każdej spółdzielni i firmy prywatnej liczy się dokładnie tak samo, nikt nie jest uprzywilejowany. Po prostu działamy z pełnym poświęceniem na rzecz naszych członków. 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Hydzik, Prezes Zarządu

Związku Polskich Przetwórców Mleka”

Warte przeczytania