1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Agnieszka Maliszewska na spotkaniu z JKM Fryderykiem X

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© polska izba mleka

Król Danii Fryderyk X w dniach 31 stycznia – 2 lutego składa wizytę w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to jego pierwsza zagraniczna wizyta, w której towarzyszą mu Minister Spraw Zagranicznych Lars Løkke Rasmussen, Minister Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej Lars Aagaard oraz Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Jacob Jensen, a także duńska delegacja biznesowa składająca się z 38 firm. Do udziału w wydarzeniach z tym związanych zaproszono Agnieszką Maliszewską – Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Wizyta królewska w Polsce to wyjątkowa okazja do zaangażowania się polskich firm w dyskusje na wysokim szczeblu z liderami branży i duńskimi decydentami, a także wymiany doświadczeń z podobnie myślącymi partnerami biznesowymi. Dania jako lider zrównoważonego rozwoju może być doskonałym przykładem jak wdrażać i stosować to zagadnienie na polu sektora mleczarskiego.

Polska Izba Mleka podjęła współpracę z Ambasadą Królestwa Danii już w listopadzie 2022 roku, czego efektem są dyskusje przy okrągłym stole w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji żywności oraz poprawy zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów w przemyśle mleczarskim. 

Dyrektor Biura PIM wzięła udział w okrągłym stole pn. Transformacja w kierunku rolnictwa przyjaznego dla klimatu, który miał miejsce w środę 31 stycznia w Hotelu Bristol w Warszawie. 

– Stoję tu w podwójnej roli jako Wiceprezydent COGECA, unijnej organizacji reprezentującej spółdzielnie rolnicze oraz jako dyrektor Polskiej Izby Mleka, największej w Polsce organizacji reprezentującej sektor mleczarski, w tym spółdzielnie mleczarskie. To podwójna odpowiedzialność i podwójna przyjemność być tutaj. 

Wiem, że na sali mamy przedstawicieli obu krajów Polski i Danii i z szacunku do naszych gości z zagranicy postaram się mówić po angielsku. – przekazała Agnieszka Maliszewska rozpoczynając prezentację.

– Jako europejskie rolnictwo przyjęliśmy wiele zobowiązań dotyczących klimatu. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego naszych obywateli. Członkowie Copa Cogeca chcą potwierdzić swoje całkowite zobowiązanie do: 

• ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5°C zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego, 

• neutralności klimatycznej UE do 2050 roku,

• celów zrównoważonego rozwoju przyjęte przez ONZ, by położyć kres głodowi, chronić planetę i zapewnić wszystkim dobrobyt.

Rolnictwo i ochrona przyrody mogą iść ze sobą w parze, wiemy o tym dobrze, bo jako społeczność rolnicza dbamy o nasze środowisko. Chcę przypomnieć, że unijne rolnictwo odpowiada dziś za 10% emisji CO2 w Europie. Dla przykładu transport – za około 24 % – kontynuowała.

W trakcie mówiła także o skutkach niewłaściwej polityki rolnej w przeszłości, a także o działaniach podejmowanych przez spółdzielnie i rolników w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby działania te były efektywne potrzebne są właściwe do tego narzędzia oraz wsparcie finansowe.

– Nasze spółdzielnie i rolnicy dokładają starań, aby osiągnąć zakładane cele, ale musimy mieć pewność, że przechodząc na zrównoważone rolnictwo nie stracimy unijnego rolnictwa. Dlatego potrzebujemy poważnego wsparcia w tych wyzwaniach. Naszym problemem dziś jest wymiana pokoleń w rolnictwie. Mamy wiele wyzwań, mamy wspólne cele i chcemy je realizować. 

– Dlatego cieszę się, że Ambasada Królestwa Danii zaprosiła nas do wspólnego projektu nad zrównoważonym rolnictwem, w tym także zrównoważonym mleczarstwem. Ten sojusz zapoczątkowany w 2022 roku jest kontynuowany z powodzeniem dotychczas. Dał nam szanse wzajemnego uczenia się od siebie, wymiany wiedzy i opinii. Dzięki wielu spotkaniom i webinarom poznajemy nowe rozwiązania i korzystamy z nich. Ta współpraca dała nam impuls do budowy polskiego zrównoważonego mleczarstwa. To projekt, który przenosi na polski rynek mleczarski najlepsze rozwiązania. Z udziałem spółdzielni mleczarskich i ekspertów tworzymy krajowy model zrównoważoności. 

– Wiemy, że przed nami wiele wyzwań i pracy. Ale mamy wspaniałych partnerów z Danii, którzy są naszymi przewodnikami. Dzięki tej współpracy osiągniemy wspólny sukces dla naszego klimatu. Dziękuję Panu Ambasadorowi Ole Toft oraz Marzenie i Jeppe za taką doskonałą współpracę. – zakończyła Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska.

Warte przeczytania