1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Agnieszka Maliszewska po raz drugi Pierwszą Wiceprezydent COGECA

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© pim

30 listopada w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej COGECA, podczas którego został wybrany prezydent oraz sześciu wiceprezydentów na lata 2024-2026. Agnieszka Maliszewska po raz kolejny została Pierwszą wiceprezydent COGECA, uzyskując największą liczbę głosów.

Na prezydenta wybrano Lennarta Nilssona (Lantbrukarnas Riksförbund, Szwecja), którego praca będzie wspierana przez następujących sześciu wiceprzewodniczących: Leonardo Pofferi (Alleanza delle Cooperative Italiane, Włochy), Florentin Bercu (Alliance for Agriculture and Cooperation, Rumunia), Mickael Marcerou (La Coopération Agricole, Francja), Christian Høegh-Andersenand (Danish Agriculture and Food Council, Dania) i Idalino Leão (Confederacão Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Portugalia) oraz Agnieszkę Maliszewską.

– Europa jest bardzo złożona i różnorodna tak samo jak złożone i różnorodne jest europejskie rolnictwo i spółdzielczość. Jest inne w każdym kraju, tak bardzo jak my jesteśmy inni. Ale ta różnorodność czyni nas silnymi i odpornymi, bo dzięki temu znamy rolnictwo i spółdzielczość z różnych stron. Ta różnorodność, wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala nam być coraz lepszymi i bardziej odpornymi na sytuacje jakie nas dotykają. Przed nami kolejne wyzwania i trudne czasy dla unijnej spółdzielczości. Spółdzielczość ma być w centrum uwagi i budować zachęty dla nowych pokoleń rolników, aby zapewnić nam żywność i bioróżnorodność. Spółdzielczość to nie tylko rolnik, producent żywności. To sieć wzajemnej współpracy, nowe miejsca pracy i budowa lokalnej ekonomii. To serce społeczności terenów wiejskich. To lider zmian i innowacji. To wielka rodzina, która choć czasem są sytuacje, kiedy jak w każdej rodzinie się różnimy, to jednak łączy nas wielka idea spółdzielczości, pasja i wizja wspólnej europejskiej społeczności. To serce Cogeca – mówiła Agnieszka Maliszewska podczas prezentacji kandydatów.

COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa w Europie. Prezydent i wiceprezydenci wybierani są przez Prezydium na dwuletni mandat. Prezydencja Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Agnieszka Maliszewska od dawna zaangażowana jest w pracę na rzecz COGECA, w latach 2020 – 2023 również pełniła funkcję Pierwszej Wiceprezydent COGECA. Tegoroczne zwycięstwo, po raz kolejny, jest ogromnym wyróżnieniem ze strony całej Europy, która w ten sposób dała sygnał, że dostrzega i docenia pracę i działalność na rzecz spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Jest to również wyjątkowy sukces naszego kraju i polskiej branży mleczarskiej. Z pewnością objęcie stanowiska wiceprezydenta COGECA umożliwi intensywne promowanie polskiego mleczarstwa w kraju i za granicą.

 

Warte przeczytania