1. Aktualności
  2. Świat
Unia Europejska

UE spodziewa się wzrostu eksportu serów i serwatki

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje Komisja Europejska w swojej prognozie krótkoterminowej, pomimo spadku cen mleka surowego w UE od początku 2023 r., dostawy mleka w UE utrzymują się na stabilnym poziomie i szacuje się, że w 2023 r. wzrosną o 0,3%. Ceny produktów mlecznych w UE są niższe i oczekuje się, że wywoła to efekt ożywienia w eksporcie, zwłaszcza mleka w proszku. Pomimo zmniejszającego się pogłowia krów mlecznych i przy założeniu normalnych warunków pogodowych, prognozuje się, że podaż mleka w UE w 2024 r. pozostanie stosunkowo stabilna (+0,2% rok do roku).

Chociaż ceny energii i nawozów nadal spadają, to pozostają wysokie w porównaniu z latami ubiegłymi. Dodatkowo wysoka inflacja w UE i na świecie oraz rosnące stopy procentowe, będą sprzyjać niepewności po stronie producentów mleka w 2024 r.

Unijna średnia cena mleka surowego w sierpniu 2023 r. była o 25% niższa od wartości szczytowej w grudniu 2022 r. i wyniosła około 43,6 euro/100 kg. Najwyższy spadek cen w 2023 r. – około -43% w porównaniu do grudnia 2022 odnotowano w Irlandii (szacunki z września). Tymczasem spadki we Francji, Włoszech i Hiszpanii wyniosły jedynie około -10%.

Przy oczekiwanym wzroście dostaw mleka w UE w 2023 r. oraz jeszcze większej dostępności tłuszczu mlecznego i białka mleka w stosunku do ubiegłego roku, produkcja sera w UE prawdopodobnie pozostanie na tym zbliżonym poziomie. W efekcie jego produkcja może być o 1% wyższa. Wskutek konkurencyjności unijnego eksportu należy spodziewać się wzrostu eksportu z UE (+1,5%), podczas gdy wykorzystanie krajowe prawdopodobnie obniży się (-6%) z powodu presji inflacyjnej, wywierającej wpływ zwłaszcza na import serów premium. W 2024 r., pomimo przewidywanego mniejszego wzrostu dostaw mleka w UE, może nastąpić wzrost produkcji serów w UE (+0,7%), umożliwiający dalszy wzrost eksportu (+2%) ze względu na przewidywane ożywienie popytu na niektórych kluczowych rynkach. Spadająca inflacja przełoży się zaś na wzrost lokalnego zużycia o 0,5%.

Oczekuje się, że produkcja serwatki w UE wzrośnie w 2023 r. o 1,2%. Ma to nastąpić wskutek wyższego eksportu z UE dzięki m.in. ożywieniu popytu w Chinach. W 2024 r. wzrost produkcji może być kontynuowany w wolniejszym tempie (+0,8%).  Analitycy szacują, że eksport serwatki wzrośnie o 2,5%.

Warte przeczytania