1. Aktualności
  2. Polska
Świat

Produkcja mleka w UE, USA, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii na plus

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń:

• ceny masła w UE: 471 €/100 kg, spadek -0,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny OMP w UE: 241 €/100 kg, spadek -1,4% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny WMP w UE: 337 €/100 kg, spadek -1,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny sera cheddar w UE: 415 €/100 kg, -2,0% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• spadek kosztów paszy i energii (odpowiednio -1,6% i -0,2%) w 16 tygodniu w porównaniu do poprzednich 4 tygodni;

• dostawy mleka w UE w lutym 2023 r. wzrosły o +0,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym (skumulowane styczeń-luty 2023 r.: +0,8%)

• ewolucja produkcji mleczarskiej w okresie styczeń-luty. 2023 w porównaniu do 2022: wzrost masła (+3,4%), OMP (+4,3%), śmietanki (+3,8%), mleka spożywczego (+0,9%) i serów (+0,9%) oraz spadek PMP (-3,1%) ), produktów fermentowanych (-0,04%) i mleka skondensowanego (-2,8%);

• w marcu 2023 r. produkcja mleka w Australii spadła -2,8%, podczas gdy produkcja mleka w Nowej Zelandii, USA i Wielkiej Brytanii wzrosła odpowiednio o +0,3%, +0,5% i +0,9%.

Warte przeczytania