1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Bieluch (SM) planuje rozbudowę OZE

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Wśród głównych zadań inwestycyjnych w 2023 Zarząd Spółdzielni zdecydował, aby dokonać dalszego rozwoju OZE poprzez rozbudowę już istniejącej fotowoltaiki oraz poprawić efektywność energetyczną poprzez modernizację rurociągów ciepłowniczych. Plany zakładu przewidują również dodatkowo: modernizację RO proszkowni, modernizację kolektora zasilającego pod tankosilosami fermentacyjnymi oraz zakup podwozia do cysterny.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania