1. Aktualności
  2. Świat
Hiszpania

CAPSA Food umocniła pozycję lidera rynku mleka, śmietany i masła

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© capsa food

Przychody hiszpańskiej firmy mleczarskiej wzrosły o 18% do 895 mln euro w wyniku wzrostu inflacji w toku 2022 r. Firmie udało się przekroczyć 100 mln euro przychodów na rynku zagranica. Firma zamknęła rok finansowy zyskiem netto w wysokości 5,14 mln euro, o 73% mniejszym niż w 2021 r. Zysk ten stanowi zaledwie 0,5% wartości sprzedaży. W 2022 r. zebrano 839,3 mln litrów mleka w 100% pochodzenia hiszpańskiego, co daje poziom zbiórki mleka o 4% niższy niż w roku poprzednim.

W wymiarze makroekonomicznym: inwazja Rosji na Ukrainę, wyższe koszty energii, inflacja, spowodowały dużą presję na opłacalność produkcji rolnej i doprowadziły do zmniejszenia liczby osób zaangażowanych w produkcję mleka. Powstały w konsekwencji duże napięcia między podażą a popytem, co przyczyniło się do historycznego wzrostu cen mleka krowiego z 0,364 euro/litr w grudniu 2021 r. do 0,597 euro/litr w grudniu 2022 r. (źródło: FEGA). Pomimo tego wzrostu cen nastąpił spadek produkcji o 1,97%.

Ta sytuacja odbiła się na wynikach CAPSA Food, która odnotowała spadek zysków o 73% w porównaniu z 2021 r., osiągając zysk netto na poziomie 5,14 mln euro. W 2022 r. firma odczuła wpływ 175 mln euro dodatkowych kosztów na działalność, z czego: 100 mln odpowiada wzrostowi ceny mleka u źródła, 30 mln to wzrost kosztów energii, a 45 mln to wzrost innych kosztów.

CAPSA nadal umacnia swoją pozycję lidera na hiszpańskim rynku mleczarskim (źródło: Nielsen, YTD s52-22). W mleku płynnym zamyka 2022 r. z udziałem wartościowym na poziomie 18,4%. Na rynku śmietanek również broni pierwszej pozycji, zamykając rok z udziałem na poziomie 20,2%. Prowadzi również w rodzinie masła z 25,5% udziałem w rynku pod względem wartości.

Hiszpańscy konsumenci nadal cenią sobie produkty głównej marki tej firmy mleczarskiej. Już kolejny rok Central Lechera Asturiana pozostaje trzecią, najczęściej wybieraną marką w Hiszpanii i wiodącą marką mleczarską, obecną w 56,7% gospodarstw domowych. 

W kanale hotelarskim firma utrzymała pozycję lidera i rentowność z 40% udziałem w rynku.

W bieżącym roku obrotowym na uwagę zasługują operacje prowadzone na rynku międzynarodowym, które w ponad 50% przyczyniły się do osiągnięcia wyniku osiągniętego przez CAPSA Food. Obecnie firma jest obecna w ponad 50 krajach, z rekordowymi przychodami na tym rynku: 101 mln euro.

Warte przeczytania