1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Jasienica Rosielna (OSM) inwestuje w nowe formy zasilania oraz fotowoltaikę

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Mleczarnia w 2021 r. przerobiła blisko 6% mleka mniej niż w 2020 r. Wolumen skupionego z własnej bazy i dokupionego surowca wyniósł 12,12 mln litrów. Wartość sprzedaży własnej produkcji i usług za 2021 r. wynosiła 34,93 mln zł. W zakresie inwestycji wydatkowano 3 mln zł m.in. na: przebudowę kotłowni, instalację fotowoltaiczną, pakowaczkę do masła, dwurzędowy rotacyjny automat pakujący w kubki. Na remonty zakładu, maszyn, samochodów, hurtowni i sklepów własnych Spółdzielnia wydała 382 tys. zł.

W ramach programu operacyjnego PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Spółdzielnia przyjęła program inwestycyjny, który dotyczył:

- kotła parowego opalanego gazem ziemnym wraz z instalacją uzdatniania wody i odzysku kondensatu,

- dwóch pakowaczek do pakowania masła w kostki i śmietany w kubki,

- paneli fotowoltaicznych wraz z montażem na dachu budynku zaplecza technicznego.

Wydatki będą w 50% wartości inwestycji pokryte z funduszy unijnych.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania