1. Aktualności
  2. Polska
Belgia

Belgowie osiągnęli cel zmniejszenia ilości cukru

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Belgijskie firmy mleczarskie zmniejszyły zawartość dodanych cukrów w swoich produktach o nie mniej niż 15% w latach 2012-2021. Członkowie BCZ, Belgijskiej Konfederacji Przemysłu Mleczarskiego, z nawiązką osiągnęli cele Porozumienia w sprawie Zrównoważonej Diety najpierw osiągając poziom 12% zamiast proponowanych 8%. W 2021 r. kontynuowali wysiłki, zwiększając całkowitą redukcję do 15%. Obecnie ponad połowa całej gamy produktów mlecznych nie zawiera w ogóle dodanych cukrów.

– Nasze firmy zainwestowały znaczne środki w optymalizację produktów i innowacje. Dzięki ich staraniom możemy przedstawić dobre liczby. Ale redukcja 15% dodanych cukrów nie jest dla nas punktem końcowym. Nadal poszukujemy sposobów na dalszą poprawę wartości odżywczej produktów mlecznych – powiedział Lien Callewaert, Zastępca Dyrektora BCZ.

Mleko i produkty mleczne są ważnym źródłem białka, wapnia, witaminy B2 i witaminy B12. Na podstawie ich skutków zdrowotnych mleko i produkty mleczne (zarówno produkty słodzone, jak i niesłodzone) są zawarte w zaleceniach dietetycznych, z zalecaną ilością 250-500 ml dziennie, ponieważ mleko i produkty mleczne mogą przyczynić się do pełnowartościowej diety, która promuje zdrowie (Superior Health Council 2019 r.).

Osiągnięcie redukcji dodanego cukru nie było łatwe. Zmniejszenie powinno odbywać się krok po kroku, aby konsumenci mogli przyzwyczaić się do mniej słodkiego smaku. Zapobiega to odrzuceniu produktu. Kilkakrotnie firmy mleczarskie musiały dostosować swoje plany lub wymyślić nowe możliwości, aby osiągnąć wyznaczony cel bez utraty konsumenta.

Warte przeczytania