1. Aktualności
  2. Polska

EBI udzieli pożyczki na przetwórstwo mleka w Estonii

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© e-piim tootmine

Bank Unii Europejskiej (Europejski Bank Inwestycyjny) zdecydował o udzieleniu pożyczki w wysokości 29 mln euro na inwestycje mające na celu znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych mleczarni E-Piim Tootmine w Estonii. Nowy zakład będzie przetwarzał mleko i produkował produkty mleczne o wysokiej wartości dodanej tj. sery twarde i półtwarde, śmietana pasteryzowana i słodka serwatka w proszku. Finansowanie EBI jest zapewniane w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał z firmą E-Piim Tootmine, największą spółdzielnią mleczarską w Estonii, umowę pożyczki w celu wsparcia budowy mleczarni od podstaw. Proponowana inwestycja ma łączny koszt projektu około 154 mln euro i stanowi podstawę strategii E-Piim, aby zwiększyć konkurencyjność jej działalności.

Nowy zakład, zlokalizowany w Paide w Estonii, częściowo zastąpi starzejące się instalacje produkcyjne i znacznie rozszerzy istniejące moce produkcyjne. Będzie to jednocześnie czwarty zakład produkcyjny spółdzielni. Nowy zakład będzie przetwarzał dziennie do 1150 ton mleka oraz 85 ton koncentratu serwatki.

Inwestycja będzie również wspierać zrównoważone rolnictwo. Firma promuje zrównoważoną hodowlę zwierząt wśród swoich członków. Ponadto firma wdraża program Zero Net Carbon Company, mający na celu zerową emisję netto dwutlenku węgla do 2040 r.

Thomas Östros, Wiceprezes EBI skomentował: – EBI jest dumny z finansowania ambitnego planu inwestycyjnego E-Piim, tym bardziej, że jest to pierwsza bezpośrednia operacja pożyczkowa EBI z estońską firmą rolno-spożywczą o średniej kapitalizacji. Pożyczka EBI przyczyni się do wsparcia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i pomoże wzmocnić kluczowy łańcuch wartości rolno-spożywczych.

Janusz Wojciechowski, unijny Komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich dodał: – Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie między EBI a estońskim producentem mleka E-Piim, które pomoże zbudować zrównoważony i przyjazny dla zwierząt system żywnościowy. Finansowanie umożliwi E-Piim modernizację infrastruktury, promowanie zrównoważonej hodowli zwierząt i redukcję emisji do 2040 r. Jest to zgodne z naszymi ambicjami środowiskowymi.

Jaanus Murakas, Dyrektor Generalny E-Piim skomentował: – Nowy zakład mleczarski E-Piim budowany w Paide jest ważnym projektem dla kraju. Ta nowa mleczarnia pokryje brakujące możliwości przetwarzania surowego mleka w Estonii, wzmocni estoński sektor mleczarski i konkurencyjność estońskich produktów mleczarskich na rynku światowym. Nowa fabryka będzie najnowocześniejsza w naszym regionie i umożliwi nam realizację naszych celów środowiskowych. E-Piim jest dumny, że EBI uznał nasz projekt za ważny do sfinansowania i możemy teraz realizować projekt o znaczeniu krajowym przy wsparciu EBI.

Promotorami projektu i głównymi dostawcami kapitału są spółka macierzysta E-Piim Tootmine (SCE E-Piim Dairy Cooperative, największa spółdzielnia mleczarska w Estonii, z około 73% udziałów) oraz dwie holenderskie firmy mleczarskie (Interfood i Royal A- Ware , łącznie posiadająca około 25% udziałów E-Piim Tootmine). Jako inwestorzy strategiczni Interfood i Royal A-Ware BV będą również działać jako długoterminowi odbiorcy około 84% produkcji mleczarskiej firmy.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy. Projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS do tej pory przyciągnęły inwestycje o łącznej wartości 546,5 mld euro i z których skorzystało ponad 1,4 mln MŚP.

E-Piim jest jednym z największych producentów i eksporterów sera i masła w Estonii, należącym do ponad stu lokalnych producentów mleka. Mleczarnia E-Piim powstała na początku XX wieku: pierwszy zakład w 1910 r. w Põltsamaa i drugi w 1911 r. w Järva-Jaani. Mleczarnia E-Piim produkuje ser, masło i mleko w proszku z ponad 120 tys. ton krajowego mleka surowego rocznie. Pakowane towary konsumenckie E-Piim są sprzedawane lokalnie i w sąsiednich krajach, a jej produkty są eksportowane na cały świat.