1. Aktualności
  2. Polska
Francja

Bel ogłosił wyniki finansowe za 2021 r.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
Spot reklamowy francuskiego producenta serów, Grupy Bel
Spot reklamowy francuskiego producenta serów, Grupy Bel
© bel

Rada Dyrektorów Grupy Bel zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Obejmuje on wkład spółek zależnych Royal Bel Leerdammer, Bel Italia i Bel Deutschland, marki Leerdammer i wszystkich praw pokrewnych oraz spółki Bel Szostka Ukraine do 30 września 2021 r.

Antoine Fievet, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Bel, skomentował: – 2021 r. był punktem zwrotnym w historii Grupy Bel. Dokonane przez nas wybory dotyczące ładu korporacyjnego oraz wzmocnienia modelu rodzinnego biznesu, który od blisko 150 lat jest podstawą naszego sukcesu, pozwolą nam realizować strategię rozwoju naszej działalności na trzech uzupełniających się rynkach: mleczarskim, owocowym i roślinnym.

– Ponowne wysiłki, które włożyliśmy w obszary środowiskowe, społeczne i etyczne, zostały nagrodzone platynowym medalem agencji ratingowej EcoVadis. Tym samym zakończyliśmy kolejny rok solidnych wyników operacyjnych, pomimo zakłóconego otoczenia gospodarczego i finansowego – dodał Antoine Fievet. 

Pod koniec września 2021 r. Bel ogłosił zakończenie sprzedaży na rzecz Grupy Lactalis spółek zależnych Royal Bel Leerdammer, Bel Italia i Bel Deutschland, marki Leerdammer i wszystkich praw pokrewnych oraz spółki Bel Szostka Ukraine. Aktywa te zostały przeniesione do Grupy Lactalis za pośrednictwem Sicopa, 100% spółki zależnej Bel, w zamian za 1 591 472 akcji Bel, stanowiących 23,16% udziałów w Bel. Od 1 stycznia do 30 września 2021 r. sprzedaż wygenerowana przez te spółki wyniosła około 367 mln euro.

Po zbyciu, Unibel, który wraz z członkami grupy rodzinnej Fievet-Bel posiadał bezpośrednio i pośrednio 95,46% kapitału zakładowego Bel i 82,22% jego wyliczonych praw głosu, ogłosił publiczną ofertę wykupu za kwotę 550 € za jedną akcję Bel. Oferta, która trwała od 24 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r., doprowadziła do wycofania Grupy Bel z giełdy Euronext Paris w dniu 25 stycznia 2022 r.

W maju 2021 r. Grupa Bel ogłosiła plan stopniowego przyjmowania struktury zarządzania, która oddziela stanowiska Prezesa Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego. Plan doprowadzi do tego, że Antoine Fievet, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Bel, oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawią Radzie Dyrektorów nominację Cecile Beliot na stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy Bel w maju 2022 r. Celem nowej struktury zarządzania jest dalsze prowadzenie transformacji Grupy Bela, przy jednoczesnym utrwalaniu wizji i wartości promowanych przez rodzinę akcjonariuszy Fievet-Bel od ponad 150 lat. 

W 2021 r. Bel osiągnął skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 3,38 mld euro, co oznacza spadek o 2,2% w porównaniu z 2020 r. Miał tu miejsce organiczny wzrost sprzedaży o 2,3%, negatywny wpływ na kurs walutowy w wysokości 0,9% (29,5 mln euro) oraz ujemny 3,6% wpływ wynikający ze sprzedaży Grupie Lactalis aktywów składających się głównie z marki Leerdammer. Z wyłączeniem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej organiczny wzrost sprzedaży wyniósł 5%.

Organiczne wyniki sprzedaży były napędzane dynamiką głównych marek Bel, w szczególności Babybel i Boursin, dalszym wzrostem udziału w rynku w Ameryce Północnej oraz pozytywnymi trendami w Chinach. Cztery z sześciu głównych marek odnotowały wzrost sprzedaży w porównaniu z 2019 r.

Wprowadzenie na rynek Nurishh, pierwszej międzynarodowej marki spożywczej Bel w 100% opartej na roślinach, a także rozwój innowacyjnych asortymentów roślinnych dla głównych marek spotkały się z dobrym przyjęciem i przyniosły obiecujące wyniki w ciągu roku, w szczególności wersje Boursin w USA i Kanadzie. Wreszcie, jeśli chodzi o kanały dystrybucji, 2021 r. charakteryzował się rozwojem e-commerce i cateringu Out Of Home (OOH), które odnotowały silny dwucyfrowy wzrost, wywołany w szczególności przez rynki Ameryki Północnej i Chin.

Przychody operacyjne wyniosły 223 mln euro, co oznacza spadek o 15,3% w wyniku silnej presji inflacyjnej, wyższych cen surowców i opakowań, a także kosztów nadzwyczajnych związanych w szczególności z napiętym rynkiem pracy, głównie w USA. Wzrosty cen sprzedaży i duże wysiłki w zakresie wydajności podjęte w ciągu ostatnich kilku lat nie były wystarczające, aby w pełni zrównoważyć wpływ takiej presji. Dochód operacyjny wyniósł 629 mln euro, co oznacza wzrost o 157,2%, odzwierciedlając przede wszystkim 466 mln euro zysków kapitałowych ze sprzedaży aktywów marki Leerdammer Grupie Lactalis.

Koszty finansowe netto wyniosły 34 mln euro, w porównaniu z 27 mln euro w 2020 r., ze względu na wyższe koszty związane z niekorzystnym wpływem walutowym kilku walut w krajach wschodzących, tj. Turcja oraz wzrostem stóp procentowych od niektórych zabezpieczeń. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 524 mln euro, co oznacza wzrost o 264,8% w stosunku do 2020 r. Wreszcie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spadły o 107 mln euro do 279 mln euro na koniec 2021 r..

Chociaż popyt nadal rośnie, początek 2022 r. nadal charakteryzuje się bardzo silnymi przeciwnościami oraz nasiloną i utrzymującą się inflacją. Podobnie jak w 2021 r. nie można w pełni zrekompensować kosztów nadzwyczajnych wzrostem cen sprzedaży i wzrostem wydajności.

Po zbyciu Bel Szostka 30 września 2021 r. Bel ma bardzo małą ekspozycję na konsekwencje wojny na Ukrainie. Spółka pozostaje jednak narażona na podwyższone środowisko inflacyjne wynikające z tego kryzysu.

Warte przeczytania