1. Aktualności
  2. Świat

UE: Produkcja mleczna w 2022 r. wzrośnie tylko o 0,2%

Źródło: USDA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Amerykanie przypominają, że po zakończeniu unijnego systemu kwot produkcji mleka w dniu 1 kwietnia 2015 r. produkcja mleka w UE 27+Wielkiej Brytanii wzrosła ze 154,5 mln ton w 2015 r. do 162,2 mln ton w 2020 r. Największe wzrosty miały miejsce w Irlandii, Bułgarii, Rumunii i Czechach. Jednak trend wzrostowy jest w stagnacji, ponieważ ograniczenia środowiskowe wpływają na produkcję mleka i prowadzą do zmniejszania się podaży w wielu północno-zachodnich państwach członkowskich. Część ekspertów przemysłu mleczarskiego w UE uważa, że produkcja mleka w UE może spaść w 2022 i 2023 r., w sytuacji kiedy nowa WPR i towarzyszące warunki F2F („Od pola do stołu”) wymaga od unijnych hodowcow dostosowania systemów produkcji. Dlatego Amerykanie prognozują, że produkcja mleka w UE-27 w 2022 r. wzrośnie do 150,45 mln tom (+0,2%). Będzie to zdaniem USDA wzrost podobny jaki ma mieć miejsce w 2021 r.

Wzrost produkcji mleka niekrowiego pozostaje silny, ponieważ uznanie konsumentów dla produktów mlecznych pochodzenia koziego i owczego, głównie serów, stale rośnie. Ponieważ spożycie mleka spożywczego w UE jest raczej stabilne, pomimo pewnego wzrostu w 2020 r., kiedy epidemia COVID-19 zatrzymała ludzi w domu, większość dodatkowego mleka trafiła do przetwórstwa.

Przetwórstwo mleczarskie w UE od dawna jest napędzane produkcją serów i oczekuje się, że trend ten utrzyma się, czego sygnałem jest budowa nowych zakładów serowarskich, głównie do produkcji przemysłowej mozzarelli. Przewiduje się, że produkcja serów w UE-27 w 2022 r. wzrośnie do 10,4 mln ton, co oznaczać będzie wzrost o 50 tys. ton w stosunku do 2021 r. i prawie 170 tys. ton więcej niż produkcja w 2020 r.

Konsumpcja serów z UE nadal rośnie z roku na rok i oczekuje się, że utrzyma się do 2022 r., aczkolwiek odczuwalne będzie spowolnienie tempa. USDA zwraca uwagę, że apetyt konsumentów na sery z oznaczeniem geograficznym i lokalne, w tym sery kozie, rośnie silniej, z wyższymi zwrotami zarówno dla przetwórców, jak i lokalnych rolników. Spowalniający wzrost w produkcji serów negatywnie wpłynie na eksport serów z UE-27, zwłaszcza w 2021 r., ponieważ wraz z silniejszym euro wzrosną ceny, a ucierpi konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

W przeciwieństwie do sera rynek masła w UE jest dojrzały, a rynek rośnie wolniej niż ekspansja demograficzna. Ponadto starzejąca się populacja poszukuje zdrowszych wzorców żywieniowych. Przewiduje się, że produkcja masła w UE-27 nieznacznie wzrośnie do 2,14 mln ton w 2022 r. Konsumpcja krajowa w UE-27 spadła na początku kryzysu COVID-19, ale oczekuje się, że ponownie wzrośnie w 2021 i 2022 r.